Plate sudija ipak veće sledeće godine

1 December 2017, Komentari 0

Društvo sudija Srbije pozdravlja odluku Vlade Republike Srbije da u budžetu za 2018. godinu predvidi povećanje plata sudijama i tužiocuima.

Naime, prvim planom budžeta zа 2018. godinu, nosiocima pravosudnih funkcija, za razliku od ostalih budžetskih korisnika, nije bilo planirano povećanje plata u iznosu od najavljenih 10%. Zahvaljujući reakciji i aktivnostima Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca Srbije, koje su podržale i druge organizacije, kao i aktivnostima koje su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca u ovom smislu preduzeli, Vlada RS je na sednici održanoj 29.11.2017. godine donela odluku da plate sudija i tužilaca u 2018. godini ipak budu uvećane za 5%.

Izvor: Društvo sudija Srbije