Članovi Radne grupe za Poglavlje 16

Koordinator:

Institut ekonomskih nauka/ Aleksandar Zdravković

Članovi:

 1. Aleksandar Ilić – Certus Consulting
 2. Aleksandra Urošev – Centar za visoke ekonomske studije
 3. Andreja Brkić – Unija poslodavaca Srbije
 4. Damir Petrović – Advokatska kancelarija “Petrović Đorđević”
 5. Dane Pribić – Europolis
 6. Ivica Jovanović – Atrium
 7. Jovan Zubović – Institut ekonomskih nauka
 8. Mališa Đukić – UU
 9. Marko Malović – Institut ekonomskih nauka
 10. Mihailo Gajić – Institut za industrijske odnose
 11. Milojko Arsić – BU
 12. Miloš Marković – bez afiliacije
 13. Petar Milosavljević – VIP
 14. Saša Ranđelović – BU
 15. Saša Ristić – bez afiliacije
 16. Slobodan Krstović – NALED
 17. Srđan Nikolić – MBA
 18. Tanja Jakobi – Centar za istraživanje javnih politika
 19. Vladimir Grujić – Societe Generale