Članovi Radne grupe za Poglavlje 16

Koordinator:

Aleksandar Zdravković, Institut ekonomskih nauka

Članovi:

 1. Aleksandar Ilić, Certus Consulting
 2. Aleksandra Urošev, Centar za visoke ekonomske studije
 3. Andreja Brkić, Unija poslodavaca Srbije
 4. Damir Petrović, Advokatska kancelarija “Petrović Đorđević”
 5. Dane Pribić, Europolis
 6. Ivica Jovanović, Atrium
 7. Jovan Zubović, Institut ekonomskih nauka
 8. Mališa Đukić, UU
 9. Marko Malović, Institut ekonomskih nauka
 10. Mihailo Gajić, Institut za industrijske odnose
 11. Milojko Arsić, BU
 12. Miloš Marković, bez afiliacije
 13. Petar Milosavljević, Vip
 14. Saša Ranđelović, BU
 15. Saša Ristić, bez afiliacije
 16. Slobodan Krstović, NALED
 17. Srđan Nikolić, MBA
 18. Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika
 19. Vladimir Grujić, Societe Generale