Baza dokumenata o pregovorima sa EU

Baza dokumenata

Pregovori o pristupanju  Republike Srbije Evropskoj uniji predstavljaju proces koji je zvanično počeo 2014. godine. Od 2000. godine, kada je proklamovan evropski put Srbije,  nastao je veliki broj dokumenata koji se odnose na oblasti i teme od značaja za pregovore.

Baza dokumenata pred vama ima za cilj da se sva relevantna dokumenta, kao i ona koja će tek nastati, objedine i sistematizuju u formi matrice koja daje pregled tačaka presecanja različitih pregovaračkih poglavlja, kako bi se dobio multidisciplinarni pregled tema od značaja za više poglavlja. Matrica ukrštanja poglavlja će pomoći pri oceni povezanosti poglavlja i stepenu u kome su zajedničke teme obrađene, ali ukazati i na postojanje tema koje su nedostajuće ili neadekvatno obrađene.

Dokumenti u Bazi su nastajali u različitim institucijama Evropske unije i Republike Srbije, drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, Radnim grupama Nacionalnog konventa o EU i drugim organizacijama civilnog društva. Dokumenti su na srpskom (ćirilica i latinica) i/ili engleskom jeziku i u potpunosti su pretraživi.

Kreiranje Baze dokumenata o pregovorima sa EU omogućila je Fondacija za otvoreno društvo, a Sekretarijat Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji radi na prikupljanju i sistematizaciji dokumenata i održavanju Baze.

Za sve eventualne ispravke i dopune, kao i pitanja vezana za Bazu, možete nas kontaktirati na eukonvent@emins.org.