Baza dokumenata o pregovorima sa EU

Baza dokumenata

Pregovori o pristupanju  Republike Srbije Evropskoj uniji je proces koji je zvanično počeo 2014. godine. Od tada, ali i u godinama koje su prethodile, nastao je veliki broj dokumenata koja se odnose na oblasti i teme od značaja za pregovore,  kao i iz procesa analitičkog pregleda i praćenja i usklađivanja zakonodavstva.

Baza dokumenata  pred vama ima za cilj da se sva relevantna dokumenta, kao i ona koja će tek nastati, objedine i sistematizuju u formi matrice koja daje pregled tačaka presecanja različitih pregovaračkih poglavlja, kako bi se omogućio multidisciplinarni pregled tema od značaja za više poglavlja. Matrica ukrštanja poglavlja će na ovaj način pomoći pri oceni povezanosti poglavlja i stepenu u kome su zajedničke teme obrađene na usklađen i koherentan način, ali može i da ukaže i na postojanje tema koje su nedostajuće ili neadekvatno obrađene.

Dokumenti u Bazi su različitih autora – od institucija Evropske unije i Republike Srbije, preko drugih relevantnih međunarodnih organizacija, do Radnih grupa Nacionalnog konventa o EU i drugih organizacija civilnog društva. Dokumenti su na srpskom (ćirilica i latinica) i/ili engleskom jeziku i u potpunosti su pretraživi.

Kreiranje Baze dokumenata o pregovorima sa EU omogućila je Fondacija za otvoreno društvo, a Sekretarijat Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji radi na prikupljanju i sistematizaciji dokumenata i održavanju Baze.

 

Za sve eventualne ispravke i dopune, kao i pitanja vezana za Bazu, možete nas kontaktirati na eukonvent@emins.org.