ERP ESRP

nesdasdas

Pregovaračka pozicija za Poglavlje 17 predstavljena civilnom društvu i narodnim poslanicima

14 March 2018, Comments: 0

13. mart 2018. godine
Srbija je prva država koja pre stupanja u članstvo Evropske unije ima Program ekonomskih reformi (ERP), istaknuto je na današnjoj sednici Odbora za evropske integracije na kojoj je predstavljena Pregovaračka pozicija za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija.


Završne konsultacije NKEU sa ministrom finansija o Programu ekonomskih reformi 2018-2020.

19 January 2018, Comments: 0

19. januar 2018.

Izrada Programa ekonomskih reformi 2018-2020 počela je uvodnim sastankom 12. septembra 2017. godine. Istog dana potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu evropskim integracija. Potpisnici platforme bili su Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU): Centar za evropske politike, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Fondacija Centar za demokratiju i Evropski pokret u Srbiji.


Komentari NKEU u nacrtu novog Programa ekonomskih reformi za period 2018-2020.

21 December 2017, Comments: 0

21. decembar 2017.

Danas je u Palati Srbija održana Završna konferencija u okviru prve faze rada Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija, dva strateški važna dokumenta.


Program ekonomsih reformi (ERP) odlična priprema za državu kandidata

20 December 2017, Comments: 0

20.12.2017.
Program ekonomskih reformi (ERP) je odličan način da se država kandidat pripremi i uđe spremna u Evropsku uniju, rekao je danas na sastanku radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe) i 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) programski menadžer Centra za evropske politike (CEP) i koordinator ovih radnih grupa u okviru Konventa, Dušan Protić.


Priprema za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi (Radna grupa NKEU za poglavlja 2 i 19)

8 December 2017, Comments: 0

7.12.2017.
Sastanak namenjen članovima Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19. održan je u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija.