Pregovori u centru pažnje

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

Beograd, 13. novembar 2015.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Glavni zaključci Izveštaja o Srbiji za 2015.

10 November 2015, Komentari 0

10. novembar 2015. godine

Izveštaj o Srbiji je deo Paketa proširenja za 2015. godinu koji je danas usvojila Evropska komisija. U pristupnim pregovorima sa Srbijom su napravljeni važni koraci. Analitički pregled pravnih tekovina EU (skrining) je završen u martu 2015. Diskusije u Savetu o izveštajima o skriningu za pregovaračka poglavlja su u poodmakloj fazi. Srbija je završila izradu sveobuhvatnih akcionih planova neophodnih za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, a postigla je i ključne sporazume sa Kosovom u okviru procesa normalizacije kojim se bavi poglavlje 35.


Merila usporavaju pregovore sa EU

9 November 2015, Komentari 0

3. novembar 2015. godine

U utorak, 3. novembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evropske integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije.


Počinje izrada pregovaračkih pozicija za Poglavlja 23 i 24

30 October 2015, Komentari 0

29. oktobar 2015.

Radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, počeće izradu pregovaračkih pozicija za ta poglavlja u petak, 30. oktobra, najavila je danas šefica pregovaračkog tima za pregovore sa EU Tanja Miščević.


Nacionalni konvent o EU sa Markom Đurićem o Poglavlju 35

20 October 2015, Komentari 0

20. oktobar 2015. godine
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se sa predstavnicima nevladinih organizacija okuplјenih u radnoj grupi za poglavlјe 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Predstavnike petnaestak nevladinih organizacija, formalno angažovanih u Radnoj grupi 21 Nacionalnog konventa o EU, direktor Kancelarije za KiM je u otvorenom razgovoru upoznao sa situacijom u vezi sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i otvaranjem Poglavlјa 35 pristupnih pregovora sa EU.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana