Pregovori u centru pažnje

Prva Godišnja analiza usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama EU

13 February 2015, Komentari 0

13. februar 2015. godine

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa, čiji je kooridinator ISAC fond, predstavlja svoju prvu godišnju analizu usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama donetim u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Analiza daje kritički osvrt na proces usaglašavanja, istovremeno dajući i nekoliko preporuka za Vladu Srbije i njen pregovarački tim.


Reforme neophodne za ulazak naše zemlje u EU podržava 73 odsto građana

10 February 2015, Komentari 0

6. februar 2015. godine

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije sprovela je sredinom decembra 2014. istraživanjе javnog mnјenja “Evropska orijentacija građana Srbije – trendovi”, u kojem je na pitanje „Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u EU?”, 44 odsto građana Srbije u tom trenutku reklo da bi glasalo za, 25 odsto bi glasalo protiv, 21 odsto ne bi glasalo, dok 10 odsto ne zna šta bi odgovorilo. Anketa je rađena prema standardu Evrobarometra, u kojoj je učestvovalo 1.015 ispitanika starijih od 18 godina.

Značajan podatak je da čak 6 odsto više građana u poređenju sa istraživanjem iz juna, njih 73 odsto smatra da bi reforme neophodne za ulazak naše zemlje u EU trebalo sprovoditi i da ne predstavljaju uslov za članstvo, već zbog dobrobiti samih građana, odnosno radi stvaranja bolje uređene Srbije.


Sastanak upoznavanja sa detaljima skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanja robe

2 February 2015, Komentari 0

2. februar 2015. godine
Sastanak upoznavanja sa detalјima bilateralnog skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanje robe, će se održati u sredu 11. februara 2014. godine, u zgradi Kancelarije za evropske integracije, Nemanjina 34, sala u prizemlјu sa početkom u 8:30 časova. Sastankom će predsedavati Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, i Jelena Popović, pomoćnica ministra u Ministarstvu privrede i predsednica Pregovaračke grupe 1.


Proces pridruživanja EU – maraton

2 February 2015, Komentari 0

1. februar 2015. godine

Ambasador Letonije Ivars Pundurs, izrazio je danas nadu da će tokom aktuelnog letonskog predsedavanja Evropskoj uniji, u prvih šest meseci ove godine, biti otvorena poglavlja u pregovorima sa Srbijom, poručivši da proces pridruživanja nije sprint već maraton.

“Nadam se da će naše predsedavanje biti ono u kome se otvaraju poglavlja”, rekao je Pundrus, ambasador Letonije u Grčkoj, koji je nadležan i za Srbiju, budući da ova baltička zemlja nema ambasadu u Beogradu.


Miščević: Ispunjena visoka očekivanja EK

30 January 2015, Komentari 0

29. januar 2015. godine

Tanja Miščević je, nakon okončanog skrininga za poglavlje 22, koje se odnosi na regionalniu politiku, rekla novinarima da je EU od Srbije imala visoka očekivanja, a “da smo ih sva do jednog ispunili”. Miščevićeva je objasnila da je reč o izuzetno važnom poglavlju koje se provlači kroz gotovo sva ostala, počevši od pravosuđa do poljoprivrede i životne sredine.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana