Pregovori u centru pažnje

Sastanak upoznavanja sa detaljima skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanja robe

2 February 2015, Komentari 0

2. februar 2015. godine
Sastanak upoznavanja sa detalјima bilateralnog skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanje robe, će se održati u sredu 11. februara 2014. godine, u zgradi Kancelarije za evropske integracije, Nemanjina 34, sala u prizemlјu sa početkom u 8:30 časova. Sastankom će predsedavati Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, i Jelena Popović, pomoćnica ministra u Ministarstvu privrede i predsednica Pregovaračke grupe 1.


Proces pridruživanja EU – maraton

2 February 2015, Komentari 0

1. februar 2015. godine

Ambasador Letonije Ivars Pundurs, izrazio je danas nadu da će tokom aktuelnog letonskog predsedavanja Evropskoj uniji, u prvih šest meseci ove godine, biti otvorena poglavlja u pregovorima sa Srbijom, poručivši da proces pridruživanja nije sprint već maraton.

“Nadam se da će naše predsedavanje biti ono u kome se otvaraju poglavlja”, rekao je Pundrus, ambasador Letonije u Grčkoj, koji je nadležan i za Srbiju, budući da ova baltička zemlja nema ambasadu u Beogradu.


Miščević: Ispunjena visoka očekivanja EK

30 January 2015, Komentari 0

29. januar 2015. godine

Tanja Miščević je, nakon okončanog skrininga za poglavlje 22, koje se odnosi na regionalniu politiku, rekla novinarima da je EU od Srbije imala visoka očekivanja, a “da smo ih sva do jednog ispunili”. Miščevićeva je objasnila da je reč o izuzetno važnom poglavlju koje se provlači kroz gotovo sva ostala, počevši od pravosuđa do poljoprivrede i životne sredine.


Bilateralni skrining za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

29 January 2015, Komentari 0

26. januar 2015. godine

Bilateralni skrining za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata biće održan 28. i 29. januara 2015. godine u Briselu. Delegacija Republike Srbije, koju će predvoditi zamenik direktora – koordinator za fondove EU u Kancelariji za evropske integracije Ana Ilić, predstaviće trenutno stanje u vezi sa korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova kroz prezentovanje šest najvažnijih oblasti: zakonodavni okvir, institucionalni okvir, administrativni kapaciteti, programiranje, praćenje i vrednovanje, finansijsko upravljanje i kontrola.


Objavljen Akcioni plan za Poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost

27 January 2015, Komentari 0

26. januar 2015. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je tekst Akcionog plana za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost.
Akcioni plan za Poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost definiše ključne mere kojima će ispuniti preporuke koje je EU dala Srbiji u Izveštaju o analitčkom pregledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU (Screening izveštaj).
26. januar 2015. godine

Izveštaj je objavljen nakon zahteva koje su 52 organizacije civilnog društva, na inicijativu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, uputile Ministarstvu unutrašnjih poslova 25. decembra 2014. godine.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana