Pregovori u centru pažnje

Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 27- Životna sredina

16 December 2014, Komentari 0

16. decembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temama u okviru pregovaračkog poglavlja 27 (životna sredina), da se prijave za sastanak radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za pomenuta poglavlja.


Nema novih uslova, spremni smo za pregovore

15 December 2014, Komentari 0

15. decembar 2014. godine

“Od 21. januara, kada smo otvorili pregovore, uradili smo jako puno što se tehničkog posla tiče. Nijedan dan nije izgubljen u pregovaračkom procesu, u tom tehničkom delu. Mnogo važnije, reformski proces je dobio zamajac. Teško da možemo reći da imamo nekakvo usporavanje”, ocenila je Tanja Miščević.

Ona je objasnila da će do marta trajati prva faza pregovora, koja se odnosi na upoznavanje sa pravom u Srbiji, kontatovanjem gde trenutno stojimo, kakvi su naši planovi i koliko sredstava i kapaciteta možemo da angažujemo. Tanja Miščević kaže da bismo već i u toj prvoj fazi mogli da razmišljamo o otvaranju pregovaračkih poglavlja.


Evropski socijalni fond podstiče zapošljavanje i socijalne inovacije

11 December 2014, Komentari 0

11. decembar 2014. godine

Ulaskom u EU, Srbiji će na raspolaganju biti značajna sredstva u okviru Evropskog socijalnog fonda, a važno je da se administracija, oni koji će koristiti ta sredstva i učestvovati u projektima na vreme pripreme kako bi se ona iskoristila na najbolji mogući način, rečeno je danas na konferenciji organizovanoj u okviru TAIEX programa Evropske komisije, a u sklopu pregovora o pristupanju Srbije EU.

Strukturalni fondovi EU, uključujući Evropski socijalni fond, imaju za cilj, između ostalog i da utiču na razvoj privrede jedne zemlje, rekao je šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji Hoze Antonio Gomes Gomes na konferenciji “Pripreme za Evropski socijalni fond”.


Održan skup „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom”

10 December 2014, Komentari 0

9. decembar 2014. godine

Nema zastoja u procesu pregovora Srbije i EU o članstvu, a Srbija treba da iskoristi sredstva iz evropskih fondova da dostigne potrebne političke i ekonomske kriterijume Unije, izjavio je šef Delegacije Evropske unije Majkl Davenport na jučerašnjoj konferenciji „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom”, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i uz finasijsku podršku Fondacije Fridrih Ebert.

Govoreći o značaju korišćenja pretpristupnih fondova, Davenport je naveo da se pomoću tih sredstava mogu izgraditi demokratske institucije, što bi omogućilo da se uspostavi vladavina prava i reformiše pravosuđe. Prema njegovim rečima, sredstva iz IPA II fondova će moći da se koriste u periodu od 2014. do 2020. godine za podršku administraciji, za modernizaciju obrazovanja ili zdravstva.


Mekalister: Otvaranje prvog poglavlja naredne godine

5 December 2014, Komentari 0

5. decembar 2014. godine

VAŠINGTON – Srpski vоz jе nа putu kа Evrоpskоj uniji, аli ćе mu biti pоtrеbnо višе gоdinа dа stignе dо glаvnе stаnicе u Brisеlu, rеkао jе izvеstilаc Evrоpskоg pаrlаmеntа zа Srbiju Dеjvid Mеkаlistеr.

„U mеđuvrеmеnu bi trеbаlо dа pоmоgnеmо Srbiji, dа jе оhrаbrimо dа sprоvеdе rеfоrmе i priličnо sаm sigurаn dа ćе prvо pоglаvlје u prеgоvоrimа biti оtvоrеnо nаrеdnе gоdinе”, rеkао jе Mеkаlistеr tоkоm оbrаćаnjа u Nеmаčkоm mаršаlоvоm fоndu.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana