Pregovori u centru pažnje

Neizvesnost oko otvaranja prvih poglavlja

19 November 2014, Komentari 0

19. novembar 2014. godine

U Srbiji se, kako se približava samit EU koji se održava u decembru, sve više govori o tome da li će joj uskoro biti odobreno da otvori prvo poglavlje u pregovorima o članstvu u EU. Srpski zvaničnici su po zvaničnom otvaranju tih pregovora u januaru iznosili očekivanja da će prva poglavlja biti otvorena u drugoj polovini ili krajem 2014, ali, kako vreme odmiče, sve je izvesnije da bi to moglo da se desi u prvoj polovini naredne godine. Pored poglavlja 23 i 24 koja, prema novom pristupu EU proširenju, moraju da se među prvima otvore i poslednjima zatvore, u slučaju Srbije prioritet će imati i poglavlje 35 o odnosima sa Kosovom. Beograd se nada da će moći da uskoro otvori poglavlje 32 o finansijskoj kontroli za koje su pripreme praktično završene, ali među članicama EU još ne postoji puna saglasnost oko toga koje će se poglavlje prvo otvarati.


Lоpаndić: Gоdinа 2020. rеаlističаn cilј

13 November 2014, Komentari 0

12. novembar 2014. godine

BRISEL – Ambаsаdоr Srbijе pri EU Duškо Lоpаndić оcеniо jе dаnаs dа jе cilј Srbijе dа 2020. gоdinе pоstаnе člаnicа EU rеаlističаn i dа sе tеmеlјi nа sprоvоđеnju оbаvеzа iz Spоrаzumа о stаbilizаciji i pridruživаnju i svеоbuhvаtnоm rеfоrmskоm prоcеsu.

Lоpаndić jе, u аutоrskоm tеkstu оbjаvlјеnоm nа pоrtаlu “Evrоpski Zаpаdni Bаlkаn” (Eurоpеаn Wеstеrn Bаlkаns), pоdsеtiо dа jе Srbijа 2012. gоdinе dоbilа stаtus kаndidаtа zа člаnstvо i pоčеtkоm оvе gоdinе оtvоrilа pristupnе prеgоvоrе sа EU. “U оbrаćаnju nа Mеđuvlаdinоj kоnfеrеnciji, čеlnik srpskе dеlеgаcijе nаglаsiо jе dа jе аmbicijа Srbijе dа zаvrši pristupnе prеgоvоrе dо krаjа 2018. i dа sе nаdа člаnstvu 2020. gоdinе”, nаvео jе оn.


Potrebna veća transparentnost pregovora o proširenju

12 November 2014, Komentari 0

11. novembar 2014. godine

Nova Evropska komisija je zvanično počela svoj petogodišnji mandat 1. novembra. Novi koledž od 27 komesara koji predvodi predsednik Žan-Klod Junker (Jean-Claude Junker), rešen je da transparentnost postavi u vrh svoje agende. Komisija mora da obezbedi da se sva ta priča o transparentnosti i otvorenosti primenjuje i u pregovorima o proširenju sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Evropske integracije su glavni pokretač napora u borbi protiv korupcije u zemljama koje teže članstvu u EU. Iako je jasno stavljeno do znanja da nijedna zemlja neće pristupiti EU tokom petogodišnjeg mandata ove Komisije, perspektiva integracije je i dalje glavni podstrek institucionalizaciji reformi za borbu protiv korupcije i promenama u cilju jačanja vladavine prava i demokratije u zemljama Zapadnog Balkana.


Komesar za pregovore o proširenju Han u Beogradu 20. novembra

10 November 2014, Komentari 0

10. novembar 2014. godine

Komesar Johanes Han, koji je zadužen za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, posetiće Beograd u novoj ulozi 20. novembra. Han je već posetio Srbiju kao komesar za regionalnu politiku radi procene šteta od majskih poplava.
Poseta na samom početku Hanovog mandata je znak da su pregovori o proširenju jednako prioritetni kao i pre i da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana realna.


Prenos bilateralnog skrininga za poglavlje 8 Politika konkurencije

4 November 2014, Komentari 0

4. novembar 2014. godine

Bilateralni skrining za poglavlje 8-Politika konkurencije biće održan 4. i 5. novembra 2014. godine u Briselu.
Eksplanatorni skrining za ovo poglavlje bio je organizovan 31. marta, 1. i 2. aprila 2014. godine.

Prenos sa skrininga je moguće pratiti uživo na sajtu: https://scic.ec.europa.eu/streaming/list.php


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana