Pregovori u centru pažnje

Han: Pregovori o članstvu neće biti usporeni

5 December 2014, Komentari 0

4. decembar 2014. godine

Izgledi za ulazak u EU, iako u narednih pet godina neće biti proširenja, podstiču zakasnele strukturne reforme i demokratiJohanes Hanzaciju u zemljama na putu ka EU, istakao je komesar EU za susedstvo i proširenje Johanes Han.

Evropski komesar je, upitan da li će zemlje Balkana na putu ka EU, posebno Srbija, biti razočarane što u idućih pet godina neće biti prijema, rekao da nijedna od tih zemalja neće biti spremna za ulazak u EU do 2019. i da to potvrđuju oktobarski izveštaji o napretku, prenosi Beta.


Istraživanje javnog mnenja: Stabilna većinska podrška građana članstvu Srbije u EU

1 December 2014, Komentari 0

1. decembar 2104. godine

Većina građana Srbije podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, opšti stav o EU je generalno pozitivniji a svest građana o pomoći koju EU pruža Srbiji u porastu, najpre zbog većeg prepoznavanja pomoći koju je Unija pružila tokom majskih poplava i u obnovi poplavljenih područja, rezultati su najnovijeg ispitivanja javnog mnjenja „Stavovi građana Srbije prema EU integracijama“.


Han: U narednim nedeljama otvaranje nekog od poglavlja

20 November 2014, Komentari 0

20. novembar 2014. godine

Prva poseta Beogradu novog evropskog komesara za politiku susedstva i pregovore o proširenju EU Johanesa Hana protekla je u znaku podrške procesu pristupanja Srbije EU i reformama na tom putu, dok je komesar pokazao izvesno razumevanje za osetljivo pitanje usklađivanja Srbije sa odlukama EU o Rusiji. Han je rekao da bi narednih nedelja moglo biti otvoreno neko od poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji, ali da su važne i pripreme za otvaranje pregovora. Poseta Hana Srbiji, kao prva njegova poseta nekoj zemlji u procesu proširenja od stupanja na novu dužnost 1. novembra, značajna je i kao signal regionu da EU ne odustaje od politike proširenja, iako u narednih pet godina, tokom mandata nove Evropske komisije, neće biti prijema novih članica.


Neizvesnost oko otvaranja prvih poglavlja

19 November 2014, Komentari 0

19. novembar 2014. godine

U Srbiji se, kako se približava samit EU koji se održava u decembru, sve više govori o tome da li će joj uskoro biti odobreno da otvori prvo poglavlje u pregovorima o članstvu u EU. Srpski zvaničnici su po zvaničnom otvaranju tih pregovora u januaru iznosili očekivanja da će prva poglavlja biti otvorena u drugoj polovini ili krajem 2014, ali, kako vreme odmiče, sve je izvesnije da bi to moglo da se desi u prvoj polovini naredne godine. Pored poglavlja 23 i 24 koja, prema novom pristupu EU proširenju, moraju da se među prvima otvore i poslednjima zatvore, u slučaju Srbije prioritet će imati i poglavlje 35 o odnosima sa Kosovom. Beograd se nada da će moći da uskoro otvori poglavlje 32 o finansijskoj kontroli za koje su pripreme praktično završene, ali među članicama EU još ne postoji puna saglasnost oko toga koje će se poglavlje prvo otvarati.


Lоpаndić: Gоdinа 2020. rеаlističаn cilј

13 November 2014, Komentari 0

12. novembar 2014. godine

BRISEL – Ambаsаdоr Srbijе pri EU Duškо Lоpаndić оcеniо jе dаnаs dа jе cilј Srbijе dа 2020. gоdinе pоstаnе člаnicа EU rеаlističаn i dа sе tеmеlјi nа sprоvоđеnju оbаvеzа iz Spоrаzumа о stаbilizаciji i pridruživаnju i svеоbuhvаtnоm rеfоrmskоm prоcеsu.

Lоpаndić jе, u аutоrskоm tеkstu оbjаvlјеnоm nа pоrtаlu “Evrоpski Zаpаdni Bаlkаn” (Eurоpеаn Wеstеrn Bаlkаns), pоdsеtiо dа jе Srbijа 2012. gоdinе dоbilа stаtus kаndidаtа zа člаnstvо i pоčеtkоm оvе gоdinе оtvоrilа pristupnе prеgоvоrе sа EU. “U оbrаćаnju nа Mеđuvlаdinоj kоnfеrеnciji, čеlnik srpskе dеlеgаcijе nаglаsiо jе dа jе аmbicijа Srbijе dа zаvrši pristupnе prеgоvоrе dо krаjа 2018. i dа sе nаdа člаnstvu 2020. gоdinе”, nаvео jе оn.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana