Pregovori u centru pažnje

U Briselu počinje eksplanatorni skrining za Poglavlje 22

1 October 2014, Komentari 0

30. septembar 2014. godine

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, biće održan 1. i 2. oktobra 2014. godine u Briselu. Tom prilikom Evropska komisija će predstaviti Srbiji pravne tekovine EU u ovoj oblasti.

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU i ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020,korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, zatim fondovi za njenu realizaciju (Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond i Kohezioni fond),kao iaktivnosti koje mogu biti finansirane, principi i pravila za pružanje podrške i iznos raspoloživih finansijskih sredstava. Ovim propisima takođe su utvrđeni programski dokumenti (partnerski sporazum i operativni programi), koje je neophodno usaglasiti sa Evropskom komisijom, i institucionalni okvir koji se mora uspostaviti za upravljanje navedenim programima.


Poziv organizacijama za davanje komentara na akcioni plan za Poglavlje 23

29 September 2014, Komentari 0

26. septembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije pozivaju organizacije civilnog društva da učestvuju u davanju komentara na nacrt Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Ovim je pozivom Ministarstvo pravde, kao institucija nadležna za Poglavlje 23, pokazalo razumevanje značaja doprinosa organizacija civilnog društva u pregovaračkom procesu i izrazilo spremnost za njihovo uključivanje i u narednu fazu pregovora – izradu Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Izveštaja o skriningu.


Poziv za praćenje skrininga za Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala

25 September 2014, Komentari 0

25. septembar 2014. godine
Eksplanatorni skrining za Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala biće održan u Briselu 13. oktobra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, sala 48.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom finansija poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU za navedeno Poglavlje 4.


Poziv za praćenje skrininga za Poglavlje 25 Nauka i istraživanje 6. oktobra

25 September 2014, Komentari 0

25. septembar 2014. godine
Eksplanatorni skrining za Poglavlje 25 Nauka i istraživanje biće održan u Briselu 6. oktobra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Mašinskog fakulteta, Kraljice Marije 16, svečana sala 211 na drugom spratu, u periodu od 9 do 18 sati.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za navedeno poglavlje.


Imenovani funkcioneri Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU

17 September 2014, Komentari 0

17. septembar 2014.godine

Na osnovu Оdluke о оsnivаnju Kооrdinаciоnоg tеlа zа prоcеs pristupаnjа Rеpublikе Srbiје Еvrоpskој uniјi iz 2013. godine, Vlada Srbije je usvojila Rešenje o imenovanju prеdsеdnikа, zаmеnikа prеdsеdnikа, sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sledeća strana