Pregovori u centru pažnje

Potrebna veća transparentnost pregovora o proširenju

12 November 2014, Komentari 0

11. novembar 2014. godine

Nova Evropska komisija je zvanično počela svoj petogodišnji mandat 1. novembra. Novi koledž od 27 komesara koji predvodi predsednik Žan-Klod Junker (Jean-Claude Junker), rešen je da transparentnost postavi u vrh svoje agende. Komisija mora da obezbedi da se sva ta priča o transparentnosti i otvorenosti primenjuje i u pregovorima o proširenju sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Evropske integracije su glavni pokretač napora u borbi protiv korupcije u zemljama koje teže članstvu u EU. Iako je jasno stavljeno do znanja da nijedna zemlja neće pristupiti EU tokom petogodišnjeg mandata ove Komisije, perspektiva integracije je i dalje glavni podstrek institucionalizaciji reformi za borbu protiv korupcije i promenama u cilju jačanja vladavine prava i demokratije u zemljama Zapadnog Balkana.


Komesar za pregovore o proširenju Han u Beogradu 20. novembra

10 November 2014, Komentari 0

10. novembar 2014. godine

Komesar Johanes Han, koji je zadužen za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, posetiće Beograd u novoj ulozi 20. novembra. Han je već posetio Srbiju kao komesar za regionalnu politiku radi procene šteta od majskih poplava.
Poseta na samom početku Hanovog mandata je znak da su pregovori o proširenju jednako prioritetni kao i pre i da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana realna.


Prenos bilateralnog skrininga za poglavlje 8 Politika konkurencije

4 November 2014, Komentari 0

4. novembar 2014. godine

Bilateralni skrining za poglavlje 8-Politika konkurencije biće održan 4. i 5. novembra 2014. godine u Briselu.
Eksplanatorni skrining za ovo poglavlje bio je organizovan 31. marta, 1. i 2. aprila 2014. godine.

Prenos sa skrininga je moguće pratiti uživo na sajtu: https://scic.ec.europa.eu/streaming/list.php


Agencija za borbu protiv korupcije povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.

31 October 2014, Komentari 0

30. oktobar 2014. godine

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost povodom određenih delova Nacrta Akcionog plana za poglavlje 23, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva pravde.
Iako je Agencija blagovremeno dostavila komentare na ovaj dokument, kao odgovor na preporuke iz skrining Izveštaja Evropske komisije, a na osnovu ekspertize i iskustva u četvorogodišnjoj primeni važećeg Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, komentari i prilozi koji su od suštinskog značaja za rad Agencije i njenu nezavisnost su izmenjeni ili izostavljeni. Ovako koncipiran Akcioni plan podriva nezavisnost Agencije i pokazuje nerazumevanje njene uloge i značaja, a naročito kada je reč o njenim kontrolnim i nadzornim ovlašćenjima.


Uskoro zvaničan sajt o pregovorima o članstvu u EU

22 October 2014, Komentari 0

22. oktobar 2014. godine

Srbija bi uskoro trebalo da dobije sajt o pregovorima o članstvu u EU na kome će biti dostupna sva dokumenta koja je u tom trenutku moguće objaviti, rekla je 22. oktobra šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. Da je potrebno na jednom mestu sistematski prikupiti dokumenata mišljenje je i zaposlenih u institucijama koji učestvuju u procesu pregovora, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati predstavljeni 22. oktobra. Oni smatraju i da je proces pregovora dovoljno transparentan za one koji u njemu učestvuju, ali ne i za širu javnost, kao i da su komunikacija i koordinacija u tom procesu dobri, iako preovlađuje utisak da je preterano koordinisan.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana