Pregovori u centru pažnje

Pregovori teku po planu i u njima do sada nije izgubljen nijedan dan

9 October 2014, Komentari 0

8. oktobar 2014. godine

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon što mu je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport uručio Izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, da je Srbija obavila važan posao i dobila najbolje ocene Evropske komisije u regionu.

Šef Delegacije EU Majkl Devenport je ocenio da je ovo veoma važan dan i za Srbiju i za Uniju, i poručio da, uprkos teškoćama i izazovima, pregovori teku po planu i u njima do sada nije izgubljen nijedan dan.


Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport uručio je godišnji Izveštaj o napretku Srbije

9 October 2014, Komentari 0

8. oktobar 2014. godine

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport uručio je godišnji Izveštaj o napretku Srbije premijeru Aleksandru Vučiću, a nakon što ga je u Briselu predstavio komesar za proširenje Štefan File, razgovarao sa novinarima o ključnim delovima poput nastavka normalizacije odnosa sa Prištinom, potrebi progresivnog usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, te situaciji u medijima, pravosuđu i ostalim fundamentalnim oblastima.


U novembru Bilateralni skrining za Poglavlje 27-Životna sredina

1 October 2014, Komentari 0

1. oktobar 2014. godine

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je 1. oktobra da će se u novembru održati bilateralni skrining za Poglavlje 27-Životna sredina u pristupnim pregovorima sa EU. Na tom sastanku Srbija će izložiti stanje u oblasti zaštite životne sredine. Uslediće izveštaj Evropske komisije, i nakon toga Srbija će imati jasniji pregled o svojim obavezama u ovoj oblasti u okviru pristupanja EU. Ono što je već sada jasno jeste da su obaveze velike, da iziskuju ulaganja veća od 10 milijardi evra, pre svega u preradu otpadnih voda i vodosnabdevanje, kao i da će većinu standarda Srbija morati da usvoji pre pristupanja EU. Najveće koristi od toga imaće građani jer će se poboljšati životna sredina. Srbija je do sada završila polovinu sastanaka u okviru skrininga za 35 pregovaračkih poglavlja.


U Briselu počinje eksplanatorni skrining za Poglavlje 22

1 October 2014, Komentari 0

30. septembar 2014. godine

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, biće održan 1. i 2. oktobra 2014. godine u Briselu. Tom prilikom Evropska komisija će predstaviti Srbiji pravne tekovine EU u ovoj oblasti.

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU i ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020,korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, zatim fondovi za njenu realizaciju (Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond i Kohezioni fond),kao iaktivnosti koje mogu biti finansirane, principi i pravila za pružanje podrške i iznos raspoloživih finansijskih sredstava. Ovim propisima takođe su utvrđeni programski dokumenti (partnerski sporazum i operativni programi), koje je neophodno usaglasiti sa Evropskom komisijom, i institucionalni okvir koji se mora uspostaviti za upravljanje navedenim programima.


Poziv organizacijama za davanje komentara na akcioni plan za Poglavlje 23

29 September 2014, Komentari 0

26. septembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije pozivaju organizacije civilnog društva da učestvuju u davanju komentara na nacrt Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Ovim je pozivom Ministarstvo pravde, kao institucija nadležna za Poglavlje 23, pokazalo razumevanje značaja doprinosa organizacija civilnog društva u pregovaračkom procesu i izrazilo spremnost za njihovo uključivanje i u narednu fazu pregovora – izradu Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Izveštaja o skriningu.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana