Pregovori u centru pažnje

Poziv za praćenje skrininga za Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala

25 September 2014, Komentari 0

25. septembar 2014. godine
Eksplanatorni skrining za Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala biće održan u Briselu 13. oktobra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, sala 48.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom finansija poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU za navedeno Poglavlje 4.


Poziv za praćenje skrininga za Poglavlje 25 Nauka i istraživanje 6. oktobra

25 September 2014, Komentari 0

25. septembar 2014. godine
Eksplanatorni skrining za Poglavlje 25 Nauka i istraživanje biće održan u Briselu 6. oktobra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Mašinskog fakulteta, Kraljice Marije 16, svečana sala 211 na drugom spratu, u periodu od 9 do 18 sati.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za navedeno poglavlje.


Imenovani funkcioneri Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU

17 September 2014, Komentari 0

17. septembar 2014.godine

Na osnovu Оdluke о оsnivаnju Kооrdinаciоnоg tеlа zа prоcеs pristupаnjа Rеpublikе Srbiје Еvrоpskој uniјi iz 2013. godine, Vlada Srbije je usvojila Rešenje o imenovanju prеdsеdnikа, zаmеnikа prеdsеdnikа, sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU.


Poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 22-Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

16 September 2014, Komentari 0

16. septembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.


Započet petodnevni eksplanatorni skrining za Poglavlje 27-Životna sredina

15 September 2014, Komentari 0

15. septembar 2014. godine

Od 15. do 19.seprembra 2014. godine održaće se Eksplanatorni skrining za Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene).

Raspored skringa je sledeći:

Horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, zaštita od buke, 15. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:00 sati
Upravljanje otpadom, 16. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Zaštita prirode, 17. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, 18. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Klimatske promene, 19. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana