Pregovori u centru pažnje

Imenovani funkcioneri Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU

17 September 2014, Komentari 0

17. septembar 2014.godine

Na osnovu Оdluke о оsnivаnju Kооrdinаciоnоg tеlа zа prоcеs pristupаnjа Rеpublikе Srbiје Еvrоpskој uniјi iz 2013. godine, Vlada Srbije je usvojila Rešenje o imenovanju prеdsеdnikа, zаmеnikа prеdsеdnikа, sеkrеtаrа i zаmеnikа sеkrеtаrа pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja EU.


Poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 22-Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

16 September 2014, Komentari 0

16. septembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.


Započet petodnevni eksplanatorni skrining za Poglavlje 27-Životna sredina

15 September 2014, Komentari 0

15. septembar 2014. godine

Od 15. do 19.seprembra 2014. godine održaće se Eksplanatorni skrining za Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene).

Raspored skringa je sledeći:

Horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, zaštita od buke, 15. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:00 sati
Upravljanje otpadom, 16. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Zaštita prirode, 17. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, 18. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati
Klimatske promene, 19. septembar 2014. godine, 9:00 – 17:30 sati


Bez promene politike proširenja

14 September 2014, Komentari 0

13. septembar 2014. godine

Bernd Hiteman (Huttemann), generalni sekretar Evropskog pokreta Nemačke

U novoj Evropskoj komisiji ne postoji izdvojen resor za proširenje, ali to ne znači da će se politika proširenja promeniti. Zaštita životne sredine takođe nije izdvojena kao zaseban resor, zbog čega su mnoge organizacije negodovale. Pravo na kritički stav i jeste odlika demokratije. Unutrašnji problemi EU, kao i odnosi sa Rusijom, jesu izazov za Srbiju koja ide ka EU. Međutim, najveći deo posla jesu unutrašnje reforme, koje Srbija treba da sprovede nezavisno od pristupanja EU.


EK povoljno o skriningu srpskog zakonodavstva za slobodan protok robe

9 September 2014, Komentari 0

9. septembar 2014. godine

Evropska komisija je na skriningu 9. septembra u Briselu povoljno ocenila ugrađivanje propisa Evropske unije o slobodnom protoku robe u srpsko zakonodavstvo, što vodi bržem i lakšem plasmanu srpske robe na tržište EU i obrnuto, a bitno je za konkurentnost srpske privrede, izjavila je pomoćnica srpskog ministra trgovine Jelena Popović. Sloboda kretanja robe je obuhvaćena poglavljem 1 u pregovorima o članstvu u EU.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana