Pregovori u centru pažnje

Godinu dana od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

1 September 2014, Komentari 0

1. septembar 2014. godine

Republika Srbija danas ulazi u drugu godinu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ovim ugovorom, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013, Srbija je stvorila uređen i predvidiv režim trgovinskih odnosa sa Evropskom unijom, doprinoseći time boljem privrednom okruženju za poslovanje i investiranje u našoj zemlji. Osnovni cilj Sporazuma bio je stvaranje zone slobodne trgovine između EU i Republike Srbije.

SSP predstavlja pravni okvir za odnose Republike Srbije i Evropske unije sve do momenta stupanja naše zemlje u članstvo EU.


Javni poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za Poglavlje 27- Životna sredina

29 August 2014, Komentari 0

29. avgust 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za navedeno poglavlje.

Eksplanatorni skrining biće održan u Briselu od 15. do 19. septembra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, 2. sprat, velika sala.


Poziv na sastanak radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 19- Socijalna politika i zapošljavanje

29 August 2014, Komentari 0

29. avgust 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temama u okviru pregovaračkog poglavlja 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), da se prijave za sastanak radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za pomenuto poglavlje.


Intervju Tanje Miščević za Novi magazin: Znamo u čemu nismo dobri

22 August 2014, Komentari 0

22. avgust 2014. godine
Pročitajte intervju “Znamo u čemu nismo dobri”, Tanje Miščević, šefice Pregovaračkog tima za pregovore Srbije i EU, za Novi magazin, objavljen 21. avgusta 2014. godine.


Javna rasprava na temu “Strateška procena uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu”

20 August 2014, Komentari 0

20. avgust 2014. godine

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, Kancelarije za evropske integracije, započeo je proces javnih konsultacija na temu strateške procene uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu za period 2014 – 2020. godine koji će trajati od 20. avgusta 2014. godine do 19. septembra 2014.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana