Pregovori u centru pažnje

Evropski parlament podstiče evropske integracije Balkana

11 August 2014, Komentari 0

7. avgust 2014. godine

Evropski parlament podsticaće zemlje Balkana na jačanje njihovog procesa evropskih integracija uprkos protivljenju od strane novih partija skeptičnih u odnosu na EU, kažu stručnjaci.
U novom parlamentu, krajnje desne političke stranke koje se protive evropskim integracijama, poput grčke Zlatne zore, osvojile su 141 od ukupno 751 mandata.


Istraživanje javnog mnenja o stavovima građana o procesu evropske integracije Srbije

5 August 2014, Komentari 0

5. avgust 2014. godine

Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem “Da li podržavate učlanjenje Srbije u EU?”, 46 odsto građana Srbije glasalo bi za, 19 odsto bi glasalo protiv, 20 odsto ne bi glasalo, dok 15 odsto ne zna šta bi odgovorilo, rezultat je poslednjeg istraživanja javnog mnenja “Evropska orijentacija građana Srbije – trendovi”, koje je Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije sprovela krajem juna 2014. Anketa je rađena prema standardu Evrobarometra, u kojoj je učestvovalo 1.015 ispitanika starijih od 18 godina.
U odnosu na istraživanje sprovedeno u decembru 2013. godine podrška ali i procenat onih koji se protive članstvu beleže pad. Nivo pada podrške od 5 odsto, spada u redovne oscilacije koje se javljaju od početka sprovođenja istraživanja, odnosno od 2002. godine. Rezultat su okolnosti i događaja pre svega na međunarodnoj političkoj sceni u trenutku istraživanja. Istovremeno, procenat onih koji se protive učlanjenju Srbije u EU bitno je niži u onosu na prethodne godine.


Vlada usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4 August 2014, Komentari 0

1.avgust 2014. godine

Vlada Srbije je usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), koji predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU, ali ujedno i plan izgradnje institucija za primenu tako usaglašenog pravnog poretka. Ovaj program realizovaće se u periodu do 2018. godine, koja je rok utvrđen za postizanje potpune unutrašnje spremnosti za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji.


Poziv za OCD za učešće u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

1 August 2014, Komentari 0

01.08.2014.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije pozivaju organizacije civilnog društva da učestvujete u pripremi Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.


Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola

28 July 2014, Komentari 0

28. jul 2014. godine

Nakon eksplanatornog skrininga održanog 17. oktobra i bilateralnog skrininga održanog 26. novembra 2013. godine, Evropska komisija sačinila je izveštaj sa skininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola.

Sledeći korak jeste da Vlada Republike Srbije pripremi akcioni plan sa konkretnim merama kako bi se domaći propisi u vezi sa kontrolom javnih finansija doveli u sklad sa evropskim standardima.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana