Pregovori u centru pažnje

Vlada usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4 August 2014, Komentari 0

1.avgust 2014. godine

Vlada Srbije je usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), koji predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU, ali ujedno i plan izgradnje institucija za primenu tako usaglašenog pravnog poretka. Ovaj program realizovaće se u periodu do 2018. godine, koja je rok utvrđen za postizanje potpune unutrašnje spremnosti za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji.


Poziv za OCD za učešće u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

1 August 2014, Komentari 0

01.08.2014.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije pozivaju organizacije civilnog društva da učestvujete u pripremi Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.


Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola

28 July 2014, Komentari 0

28. jul 2014. godine

Nakon eksplanatornog skrininga održanog 17. oktobra i bilateralnog skrininga održanog 26. novembra 2013. godine, Evropska komisija sačinila je izveštaj sa skininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola.

Sledeći korak jeste da Vlada Republike Srbije pripremi akcioni plan sa konkretnim merama kako bi se domaći propisi u vezi sa kontrolom javnih finansija doveli u sklad sa evropskim standardima.


Održana polovina skrininga

18 July 2014, Komentari 0

18. jul 2014.

Od 25. septembra 2013, kada je u Briselu održan prvi analitički pregled zakonodavstva (skrining) za Poglavlje 23 posvećeno Pravosuđu i osnovnim pravima, do 14. jula. 2014. kada je razmatrano Poglavlje 31 o Spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, održana su ukupno 34 sastanaka skrininga. Broj održanih eksplanatornih skrininga je 20, a biletaralnih 14.

Do kraja marta 2015. godine, kada se očekuje da će biti okončana faza skrininga, biće organizovana još 34 sastanaka za preostala pregovaračka poglavlja.


Civilno društvo upoznato sa detaljima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 5- Javne nabavke

17 July 2014, Komentari 0

17. jul 2014.

Sastanak namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 5 (Javne nabavke), održan je 17. jula 2014. godine u Beogradu.

Skup, kojim su predsedavali prof. dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke i šef Pregovaračke grupe 5, održan je u zgradi Vlade Srbije.

Po rečima Tanje Miščević, ovaj skup je nastavak saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su pratile internet prenos eksplanatornog skrininga za Poglavlje 5, održano 21. marta 2014. godine i njihovo informisanje o detaljima bilateralnog skrininga koji je održan 13. maja u Briselu, a koji nije bio otvoren za širu javnost.
Ona je navela da Evropska komisija ima pozitivan stav u vezi sa ovim poglavljem i da bi ono moglo da bude među prvim otvorenim za pregovore, naglasivši da će u izradi pregovaračke pozicije za ovo poglavlje biti konsultovana i šira javnost, naročito Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, u okviru kojeg je formirana posebna grupa koja se bavi Poglavljem 5.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana