Pregovori u centru pažnje

Uvodna izjava Srbije na Međuvladinoj konferenciji

5 June 2014, Komentari 0

21.01.2014

Na međuvladinoj konferenciji u Briselu, 21. januara, gde su zvanično otvoreni pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, visoki zvaničnici Srbije i EU izneli osnovna načela pregovora i svoje viđenje tog procesa i složili se da je reč o događaju od istorijskog značaja. Srpski zvaničnici ostali su pri stavu da će Srbija do 2018. biti tehnički spremna za EU, a da će onda biti na Briselu da odluči da li će 2020. primiti novu članicu.


Elektronski kurs Vodič kroz pregovore

5 June 2014, Komentari 0

20.01.2014

Kancelarija za evropske integracije pokrenula je novi elektronski kurs pod nazivom “Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije”. Ovo je deo programa obuke koje Kancelarija sprovodi u cilju osnaživanja administrativnih kapaciteta za proces pregovora. Namenjen je državnim službenicima, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele da provere i nadograde svoje znanje o pregovaračkom procesu.


Izveštaj EP o Srbiji

5 June 2014, Komentari 0

16.01.2014

Evropski parlament je 16. januara pozdravio otvaranje pristupnih pregovora sa Srbijom, ali i ukazao na niz reformi i koraka koje je potrebno preduzeti da bi se Srbija usaglasila sa evropskim standardima. Lepeza očekivanja od Srbije je dosta široka, a kako Srbija odmiče u približavanju EU zahtevi su sve konkretniji.


Prva međuvladina konferencija Srbije i EU

5 June 2014, Komentari 0

08.01.2014

Grčka, koja od 1. januara predsedava Evropskom unijom, zakazala je prvu međuvladinu konferenciju za 21. januar 2014. godine, što će označiti i formalni početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.


Zaključci Saveta EU o procesu SP

5 June 2014, Komentari 0

01.01.2014

U zaključcima je navedeno da proširenje ostaje ključna politika EU. Dosadašnji rad na stabilizaciji i pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana rezultovao je priključivanjem Hrvatske Evropskoj Uniji 1. jula 2013, kao i potpisivanje istorijskog sporazuma između Srbije i Kosova u aprilu 2013. godine, što govori u prilog doprinosu ovog procesa opštoj normalizaciji odnosa na Balkanu.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sledeća strana