Pregovori u centru pažnje

Konvent komentarisao Pregovaračku poziciju za Poglavlje 6 Pravo privrednih društava

30 May 2017, Komentari 0

29. maj 2017. godine

Radnoj grupi Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 6 Kompanijsko pravo, kojom koordinira Pravni fakultet Univerziteta Union, predstavljena je Pregovaračka pozicija Srbije. Bila je to prilika da članovi Konventa sa druge strane, iznesu svoje stavove, mišljenja i preporuke, kao i da diskutuju sa predstavnicima Vlade i Pregovaračkog tima o svim pitanjima iz oblasti koju obuhvata ovo poglavlje.


Sastanak o Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 33 Finansijske i budžetske odredbe

30 May 2017, Komentari 0

29. maj 2017. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU, Radne grupe za Poglaljve 33 Finansijske i budžetske odredbe i Odbora za evropske integracije.


Sednica RG NKEU za Poglavlje 8, Politika konkurencije

30 March 2017, Komentari 0

30.03.2017.

U prostorijama NALED-a održana je sednica Radne grupe NKEU, koja prati pregovore u Poglavlju 8, Politika konkurencije. Ovaj sastanak je po prvi put na jednom mestu okupio predstavnike Komisije za zaštitu konkurencije, Odeljenja za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija, predstavnike Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, člana Pregovaračkog tima kao i predstavnike organizacija civilnog društva.


Nastavak praćenja aktivnosti za Poglavlje 20

30 March 2017, Komentari 0

30.03.2017.godine
U prostorijama Medija centra održan je sastanak članova Radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 20, preduzetništvo i industrijska politika, koje je otvoreno 27. februara 2017. godine. Jedna od glavnih poruka bila je da se uvede oslobađanje novih preduzetnika od poreza i da im se izađe u susret sa određenim subvencijama u prvom periodu njihovog poslovanja.


Sastanak podgrupe NKEU za Poglavlje 31

30 March 2017, Komentari 0

30.03.2017.godine
U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održan je sastanak članova pregovaračkog tima Republike Srbije za poglavlje 31 i predstavnika podgrupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) za poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sledeća strana