Saopštenja

nesdasdas

Lajčak: Stručnost civilnog društva važan resurs u pregovorima sa Evropskom unijom

19 January 2016, Komentari 0

19.1.2016. godine
Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji razgovarali su danas sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Republike Slovačke Miroslavom Lajčakom. Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, predstavila je gospodinu Lajčaku dosadašnji rad Nacionalnog konventa i izrazila zadovoljstvo pozicijom koju Konvent ima u procesu pregovora i saradnjom sa predstavnicima Vlade.


Učešće građana u procesu donošenja odluka ključno za uspeh EU integracija

22 December 2015, Komentari 0

22. decembar 2015.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da prihvati legitimne predloge civilnog društva za predstavnika u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM). U trenutku kada se otvaraju prva poglavlja u procesu evropskih integracija, neophodno je držati se principa suštinskog uključivanja civilnog društva u procese odlučivanja, naročito u oblastima koje su Izveštajem o napretku Republike Srbije označene kao problematične.


ZNAČAJAN DAN ZA SRBIJU I EU – Građani zaslužuju i očekuju skoro otvaranje svih poglavlja

14 December 2015, Komentari 0

14. decembar 2015.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji pozdravlja i spremno dočekuje otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Apelujemo na Vladu Srbije da se pregovori vode na otvoren i svima razumljiv način uz puno uključivanje i uvažavanje organizacija civilnog društva i njihovog doprinosa. Vladu Srbije pozivamo da proces pregovora sa Evropskom unijom vodi odgovorno i efikasno vodeći računa o zaštiti nacionalnih interesa. Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu spremne su da daju maksimalan doprinos uspešnom vođenju i što bržem okončanju procesa pregovora o članstvu u EU.


Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Grčka ekonomska kriza i pouke za Srbiju – Sličnosti, razlike i opasnosti

10 November 2015, Komentari 0

10. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 29 – Carinska unija, razmatrala je napredak u pregovorima, pouke Grčke ekonomske krize i detalje iz oblasti carinske politike. Koordinator Radne grupe je Institut ekonomskih nauka.