Saopštenja

nesdasdas

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Grčka ekonomska kriza i pouke za Srbiju – Sličnosti, razlike i opasnosti

10 November 2015, Komentari 0

10. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 29 – Carinska unija, razmatrala je napredak u pregovorima, pouke Grčke ekonomske krize i detalje iz oblasti carinske politike. Koordinator Radne grupe je Institut ekonomskih nauka.


Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji predstavljen Program reforme javnih finansija

30 October 2015, Komentari 0

30. oktobar 2015. godine

Nacrt programa reforme javnih finansija za period od 2016-2020. godine predstavljen je juče Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati proces pregovora u poglavljima 5 – Javne nabavke i 32 – Finansijska kontrola i kojom rukovodi Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS). Članovi Radne grupe razgovarali su o ovom važnom programu sa državnim sekretarom Ministarstva finansija Milovanom Filimonovićem i pomoćnicom ministra za međunarodnu saradnju Vericom Ignjatović. Vlada će sledeće nedelje usvojiti Program reforme javnih finansija koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.


Nacionalni konvent važan činilac u ostvarivanju boljeg uvida javnosti u proces pregovora sa EU

28 October 2015, Komentari 0

28. oktobar 2015. godine

Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se u sredu 28. oktobra sa Predsednikom delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP) dr Vladimirom Orlićem.


Sastanak sa Delegacijom odbora za evropske poslove Parlamenta Letonije

23 September 2015, Komentari 0

22. septembar 2015. godine

Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se danas sa predstavnicima Odbora za evropske poslove parlamenta Letonije koji su 21. i 22 septembra boravili u zvaničnoj poseti Beogradu.