Saopštenja

nesdasdas

Saopštenje povodom godinu dana rada Nacionalnog konventa o EU

7 April 2015, Komentari 0

7. april 2015. godine
U momentu kada je okončana prva faza procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, faza analitičkih pregleda, organizacije civilnog društva predstavljaju snažnu i stručnu podršku Vladi Srbije u naporima da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena u narednim mesecima.
Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije neophodno uspostaviti sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, finansijske i tehničke, kojima Evropska unija podržava reforme u zemljama kandidatima.


Danijelson u dijalogu sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji o učešću civilnog društva u procesu pregovora

19 March 2015, Komentari 0

19. mart 2015. godine

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Kristijan Danijelson, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji, sastao se juče sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tema sastanak bila je inkluzivnost procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i učešće civilnog društva. Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, predstavila je strukturu Konventa i mehanizme koordinacije i najavila skoro izdavanje knjige preporuka za unapređenje procesa pregovora.


MUP da objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24

24 December 2014, Komentari 0

24. decembar 2014. godine

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.


Saopštenje Programskog saveta NKEU povodom Izveštaja o napretku Srbije

22 October 2014, Komentari 0

22. oktobar 2014.
Nakon održanih 14 sastanaka Radnih grupa, na kojima je praćen proces priprema za početak pregovora Srbije i EU, kao i rezultati analitičkog pregleda zakonodavstva, Programski savet Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) ukazuje na neophodnost definitivnog uspostavljanja institucionalnog mehanizma i procedura za transparentno i inkluzivno vođenje pregovora o članstvu.


Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u Izveštaju EK

14 October 2014, Komentari 0

14. oktobar 2014.
Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračko poglavlje o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe. Sastanak je sazvala Fondacija “Centar za demokratiju“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 Slobodno kretanje radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje.