Saopštenja

nesdasdas

Održan prvi sastanak Užeg stručnog tima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

22 July 2015, Komentari 0

20. jul 2015. godine
U petak 17. jula 2015. godine u prostorijama Sekretarijata Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, održan je prvi sastanak Užeg stručnog tima NKEU. Motiv za formiranje UST je želja za intenziviranjem intersektorske analize na osnovu koje bi dosadašnji rad radnih grupa bio bolje koordinisan.


Saopštenje povodom godinu dana rada Nacionalnog konventa o EU

7 April 2015, Komentari 0

7. april 2015. godine
U momentu kada je okončana prva faza procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, faza analitičkih pregleda, organizacije civilnog društva predstavljaju snažnu i stručnu podršku Vladi Srbije u naporima da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena u narednim mesecima.
Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije neophodno uspostaviti sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, finansijske i tehničke, kojima Evropska unija podržava reforme u zemljama kandidatima.


Danijelson u dijalogu sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji o učešću civilnog društva u procesu pregovora

19 March 2015, Komentari 0

19. mart 2015. godine

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Kristijan Danijelson, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji, sastao se juče sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tema sastanak bila je inkluzivnost procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i učešće civilnog društva. Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, predstavila je strukturu Konventa i mehanizme koordinacije i najavila skoro izdavanje knjige preporuka za unapređenje procesa pregovora.


MUP da objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24

24 December 2014, Komentari 0

24. decembar 2014. godine

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.


Saopštenje Programskog saveta NKEU povodom Izveštaja o napretku Srbije

22 October 2014, Komentari 0

22. oktobar 2014.
Nakon održanih 14 sastanaka Radnih grupa, na kojima je praćen proces priprema za početak pregovora Srbije i EU, kao i rezultati analitičkog pregleda zakonodavstva, Programski savet Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) ukazuje na neophodnost definitivnog uspostavljanja institucionalnog mehanizma i procedura za transparentno i inkluzivno vođenje pregovora o članstvu.