Saopštenja

Osnovana nova Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 14 – Transportna politika

31 May 2018, Komentari 0

29. maj 2018. godine
U okviru zajedničke sednice radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji formirana je nova Radna grupa NKEU za Poglavlje 14 – Transportna politika, čiji će koordinator biti Zvezdan Kalmar u ime CEKOR-a.


Životna sredina treba da bude tretirana kao prilika za investicije

31 May 2018, Komentari 0

29. maj 2018. godine
Zajednička sednica radnih grupa za Poglavlje 15 – Energetika i Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji  na temu „Alternativna tehnološka rešenja u sektoru energetike u kontekstu uticaja klimatskih promena i zagađenja u Srbiji“ održana  je u  Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije.


Izmene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

30 May 2018, Komentari 0

25. maj 2018. godine
Vreme je da se mere iz Akcionog plana prilagode i primene u praksi kako bi građani Srbije osetili konkretne koristi od evrointegracija, istaknuto je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)  u Beogradu.


Održan sastanak Radne grupe NKEU i trening za članove na temu monitoringa i evaluacije u poglavljima 2 i 19

22 May 2018, Komentari 0

22.maj 2018. godine
Na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Slobodno kretanje radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje razmatran je Izveštaj o napretku Srbije u pomenutim poglavljima, kao i priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 19.


Učešće obnovljivih izvora energije u Srbiji 21.8% umesto predviđenih 27%

21 May 2018, Komentari 0

17.maj 2018. godine
“Energetska zajednica je svojevrstan most za Srbiju ka Evropskoj uniji a trenutno je prioritet Energetske zajednice energetska tranzicija”, rekao je Dirk Bušle na sednici Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije pod nazivom “Energetika i klimatske promene – usklađivanje politika”, na kojoj je učestvovala Radna grupa za Poglavlje 15 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a koja je održana u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.