Vesti

nesdasdas

Sedamnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

25 April 2019, Komentari 0

25. april 2019. godine


Kako dalje u poglavljima 30 i 31 – glavna tema sastanaka Podgrupa NKEU za Poglavlje 30 i 31 sa predstavnicima Pregovaračkog tima Republike Srbije

25 April 2019, Komentari 0

23. april 2019. godine
Predstavnici Pregovaračkog tima su naglasili da postoji dva merila za  zatvaranje ovog Poglavlja. Prvo se odnosi na članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, dok je drugo vezano za izradu Akcionog plana. Naglašeno je da je za prvi neophodno usvojiti novi Zakon o GMO i istovremeno raditi na komunikaciji sa javnošću da usvajanje novog zakona u stvari podrazumeva i veću bezbednost za građane. Što se tiče trgovinskih propisa EU; Srbija aktivno prati propise u ovoj oblasti i da je u najvećoj meri usaglašena sa pravnom tekovinom Unije. Plan je takođe da Akcioni plan bude završen u prvoj polovini godine, pre Izveštaja o napretku EU.


Održana druga sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 povodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

19 April 2019, Komentari 0

19. april 2019. godine
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23, održala je 19. aprila 2019. godine drugu sednicu povodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Sednica je organizovana u cilju davanja direktnih komentara na deo Akcionog plana koji se odnose na deo o osnovnim pravima.


Šesnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

18 April 2019, Komentari 0

18. april 2019. godine
Izašao je šesnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, u kome je predstavljen još jedan član Radne grupe – Inicijativa mladih za ljudska prava.


Petnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

10 April 2019, Komentari 0

10. april 2019. godine
Izašao je petnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, u kome je predstavljen još jedan član Radne grupe – Nova društvena inicijativa.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana