Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije

nesdasdas

Poslanici Narodne skupštine ne smeju usporavati evropski put Srbije

12 July 2019, Komentari 0

Beograd, 12. jul 2019. godine – Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija i Radna grupa za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji […]


Konvent uputio pismo Ministarstvu pravde za produženje javne rasprave o novom Akcionom planu za Poglavlje 23

2 February 2019, Komentari 0

1. februar 2019. godine
Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija uputile su otvoreno pismo Ministarstvu pravde Republike Srbije u kome apeluju na Ministarstvo da produži trajanje javne rasprave o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare.


Kako kontrolisati dodelu državne pomoći medijima?

30 March 2018, Komentari 0

30. mart 2018. godine
Sastanak su otvorili Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih Inicijativa i koordinatorka Međusektorke grupe za slobodu izražavanja i medija i Slobodan Krstović ispred NALED-a, kao koordinator Radne grupe za Poglavlje 8 „Politika konkurencije“.


Da li je država spremna da zaštiti novinare?

27 March 2018, Komentari 0

26. mart 2018. godine
Sastanak su otvorili Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa i koordinatorka Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija i Milan Antonijević izvršni direktor Yucom-a i koordinator Radne grupe za Poglavlje 23 kao predstavnik Kuće ljudskih prava.


Uskoro dostupna Matrica za slobodu medija

27 December 2017, Komentari 0

26. decembar 2017.
Na radnom sastanku Međusektorske podgrupe NKEU za slobodu izražavanja i medije sa predstavnicima lokalnih medija, predstavljena je platforma, Matrica za slobodu medija, koja će sadržati podatke o slobodi medija u Srbiji.