P17 29

nesdasdas

Srbija u Briselu otvorila poglavlja 17 i 18

10 December 2018, Komentari 0

10. decembar 2018. godine
Na Međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija je otvorila dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa EU. Otvorena su poglavlja 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici i 18 – statistika. Do sada je otvoreno 16 od ukupno 35 poglavlja. 


NKEU u Novom Sadu o ekonomskim poglavljima (17 i 29)

10 October 2018, Komentari 0

9. oktobar 2018. godine
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika i Poglavlje 29 – Carinska unija održala je u utorak 9. oktobra sednicu u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine. 


Kako možemo da se zaštitimo od rizika promene deviznog kursa?

16 May 2018, Komentari 0

15. maj 2018. godine
Strategija dinarizacije finansijskog sistema Srbije

Strategija dinarizacije znatno doprinosti smanjenju rizika od promene deviznog kursa. Ona se sastoji od tri stuba. Prvi stub podrazumeva jačanje makroekonomskog okruženja obezbeđivanjem niske i stabilne inflacije uz rukovođeno plivajući devizni kurs i održiv privredni rast. Drugi stub odnosi se na na razvoj tržišta dinarskih hartija od vrednosti i stvaranje uslova za uvođenje novih dinarskih proizvoda, dok treći stub predviđa razvoj instrumenata zaštite od deviznog rizika.


Pregovaračka pozicija za Poglavlje 17 predstavljena civilnom društvu i narodnim poslanicima

14 March 2018, Komentari 0

13. mart 2018. godine
Srbija je prva država koja pre stupanja u članstvo Evropske unije ima Program ekonomskih reformi (ERP), istaknuto je na današnjoj sednici Odbora za evropske integracije na kojoj je predstavljena Pregovaračka pozicija za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija.


“Da li su strateška razvojna dokumenta Republike Srbije u skladu sa strateškim prioritetima?” – Održana sednica Radne grupe za Poglavlje 17 i 29

27 September 2017, Komentari 0

27. septembar 2017.
Danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore o pristupanju Srbije u Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna politika i Poglavlju 29 – Carinska unija.