P14

nesdasdas

Konvent pozdravlja otvaranje sedišta Transportne zajednice u Beogradu

13 September 2019, Comments: 0

Beograd, 13. septembar, 2019. godine – Grupa za transport Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji pozdravlja otvaranje sedišta Transportne zajednice za Jugoistočnu Evropu u Beogradu. […]


NKEU i Odbor za evropske integracije o poglavljima 14 i 21

22 October 2018, Comments: 0

22. oktobar 2018. godine
U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održan sastanak predstavnika Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 14 – Transportna politika i Odbora za evropske integracije povodom predstavljanja sažetka pregovaračke pozicije za Poglavlje 14 i Poglavlje 21 – Transevropske mreže.


Osnovana nova Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 14 – Transportna politika

31 May 2018, Comments: 0

29. maj 2018. godine
U okviru zajedničke sednice radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji formirana je nova Radna grupa NKEU za Poglavlje 14 – Transportna politika, čiji će koordinator biti Zvezdan Kalmar u ime CEKOR-a.


Održani sastanci sa predstavnicima OCD o poglavljima 4, 14 i 21

20 May 2015, Comments: 0

20. maj 2015. godine

U prostorijama Kancelarije za evropske integracije su 19. maja održani sastanci na kome su predstavnici civilnog društva upoznati sa detaljima bilateralnih skrininga za pregovaračka poglavlja 4 (Slobodno kretanje kapitala), 14 (Transport) i 21 (Transevropske mreže). U okviru poglavlja 4 glavne teme od interesa bile su sloboda kretanja kapitala i plaćanja, sistemi plaćanja i sprečavanje pranja novca, dok su se predstavnici sektora koji su razgovarali o poglavljima 14 i 21 najveće interesovanje pokazali za oblasti evropskog zakonodavstva koje se odnosi na transport, bezbednost puteva, drumski saobraćaj, upotrebu vozila i goriva koji ne zagađuju okolinu, železnički saobraćaj, kombinovani saobraćaj, bezbednost pomorskog saobraćaja, unutrašnje plovne puteve, vazdušni saobraćaj, bezbednost saobraćaja, prava putnika i transevropske mreže.