P2 19

nesdasdas

NKEU komentarisao Nacrt strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine

28 May 2019, Komentari 0

27. maj 2019. godine
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja održala je sastanak u hotelu Prag. 


Drugi sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU sa Kristijanom Vestfal

7 November 2018, Komentari 0

5. novembra 2018.
U ponedeljak, 5. novembra 2018. godine članovi Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sastali su se sa Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije. 


OBJAVLJENA STUDIJA “SPREČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA OBRAZOVANJA”

21 August 2018, Komentari 0

21.08.2018.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda, kao što su povećana stopa kriminaliteta, veća socijalna davanja ili slabiji zdravstveni status nacije.


Sastanak Odbora za evropske integracije sa predstavnicima NKEU

18 July 2018, Komentari 0

17. jul 2018. godine
U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas se održava sastanak sa predstavnicima Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Sastanak se održava sa članovima Odbora za evropske integracije povodom predstavljanja predloga pregovaračke pozicije za Poglavlje 2.


Sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19 sa Kristijanom Vestfal

29 June 2018, Komentari 0

29. jun 2018. godine 
Članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19 sastali su se sa Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije i razgovarali o napretku u Poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.