P22

nesdasdas

NKEU i Ministarstvo za evropske integracije o ključnim izazovima u Poglavlju 22

24 December 2018, Comments: 0

17. decembar 2018. godine
Radna grupa (RG) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata sastala se sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije (MEI). Sastanak je, u ime Evropskog pokreta u Srbiji, otvorila Dina Rakin, koordinatorka RG, koja je predstavila ključne aktivnosti RG u prethodnom periodu, kao i planove za sledeću godinu.


Sastanci radnih grupa za poglavlja 22 i 33 na temu izrade izveštaja iz senke

13 November 2018, Comments: 0

13. novembar 2018. godine 
U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji danas su održani sastanci dve radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji: za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe. 


Zaključci i preporuke sa četvrtog sastanka Radne grupe za poglavlje 22

30 January 2016, Comments: 0

22. januar 2016. godine

Radna grupa za poglavlje 22 održala je 22. januara 2016. godine sastanak posvećen pripremi Akcionog plana (AP). O procesu pripreme ovog dokumenta govorila je Ana Ilić predsednica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 22.


Zaključci i preporuke sa trećeg sastanka Radne grupe za poglavlje 22

14 October 2015, Comments: 0

23. septembar 2015. godine

Radna grupa za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, održala je u sredu 23. septembra 2015. godine treću sednicu na kojoj se raspravljalo o najboljim modelima institucionalnog mehanizma za upravljanje kohezionom politikom koji bi Srbija valjalo da uspostavi. Analitičku osnovu za ovu sednicu predstavljala je analiza politike autora Ognjena Mirića – eksperta za EU fondove i Ivana Kneževića – koordinatora Radne grupe, koja je objavljena u okviru Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.


Kako do dobrog sistema za korišćenje EU fondova

23 September 2015, Comments: 0

23. septembar 2015. godine

Srbija će do kraja godine dobiti izveštaj Evropske komisije za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, rekla je šefica pregovaračkog tima 23. septembra na sastanku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Glavni cilj ovog poglavlja je da Srbiju kao budućeg člana pripremi da što bolje iskoristi sredstva kohezione politike, čiji cilj je ujednačen razvoj EU, ostvarivanje zajedničkih ciljeva Unije i omogućavanje manje razvijenim zemljama da dostignu prosek u nivou razvijenosti. Kako je rečeno na sastanku, na kojem je predstavljen predlog modela upravljanja kohezionom politikom u Srbiji, potrebna je nadogradnja kapaciteta, što je teško u kontekstu mera štednje, ali i vođenje računa o aspektima koji se često zanemaruju poput elektronskog upravljanja kohezionom politikom. U Kancelariji za evropske integracije predlažu skore obuke za civilno društvo i nevladine organizacije, kako bi se ovi segmenti društva mogli uključiti u izradu akcionog plana, pa i samog modela upravljanja.