P23

nesdasdas

Izveštaj sa sednice RG NKEU za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

4 September 2015, Komentari 0

3. septembar 2015. godine

Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM, otvorio je sastanak Radne grupe za poglavlje 23. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Holandske ambasade, nevladinih organizacija i predstavnici strukovnih udruženja. Sastanak Radne grupe bio je posvećen nezavisnosti javnog tužilaštva i nužnosti izmene Zakona o Državnom veću tužilaca (DVT) pre izbora za novi sastav DVT-a.


PrEUgovor: Bez većeg napretka u poglavljima 23 i 24

4 June 2015, Komentari 0

4. jun 2015. godine

U proteklih pola godine u Srbiji nije bilo većeg napretka u oblasti vladavine prava, što ilustruje odnos vlasti prema nezavisnim institucijama, pre svega prema zaštitniku građana, i primeni zakona, rečeno je 4. juna na predstavljanju četvrtog, polugodišnjeg izveštaja koalicije nevladinih organizacija “PrEUgovor” o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. U celini, u oblastima obuhvaćenim tim poglavljima koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava, slobode i bezbednost, napredak je bio “ograničen i neujednačen”, rečeno je na skupu. U Srbiji nema poboljšanja kada je reč o sprečavanju nasilja nad ženama, sistem zaštite žrtava trgovine ljudima nije zadovoljavajući, posebno u sudskim postupcima, a na planu migracija ne postoji zaokružen okvir.


Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

18 May 2015, Komentari 0

18. maj 2015. godine

Ministarstvo pravde, zaduženo za vođenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, objavilo je izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora za ovo poglavlje. Izveštaj se odnosi na period od septembra 2013. do maja 2015. godine. Poseban deo izveštaja posvećen je saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlje 23. U izveštaju se posebno ističe kvalitetna saradnja sa RG NKEU naročito u procesu formulisanja nacrta Akcionog plana i težnja da se takva saradnja nastavi i u budućnosti.


Zaključci sa Zajedničke sednice Radnih grupa za poglavlja 23 i 24

5 February 2015, Komentari 0

5. februar 2015. godine

Zaključci sa Zajedničke sednice Radnih grupa Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost, održane 24. decembra 2014. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije


Otvaranje poglavlja 23 i 24 najranije u junu

22 January 2015, Komentari 0

22. januar 2015. godine

Nakon godinu dana od zvaničnog otvaranja pristupnih pregovora sa EU, Srbija je završila skrining, odnosno analitički pregled stanja u oblastima i zahteva EU, za 26 od 35 pregovaračkih poglavlja. Za otvaranje poglavlja će se, prema zvaničnom Izveštaju o aktelnom stanju u procesu pregovora sa Evropskom unijom, čekati verovatno još šest meseci. U tom izveštaju navodi se da je procena Brisela da su potrebne dodatne konsultacije u vezi sa akcionim planom koji je uslov za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i ljudskim pravima, dok će Srbija drugu verziju plana za poglavlje 24 o pravdi slobodi i bezbednosti tek dostaviti. Otvaranje pojedinačnih poglavlja trebalo bi da doprinese ubrzanju reformi i približavanju evropskim standardima, a ministarka za evropske integracije je 22. januara najavila da će se građanima u narednih mesec i po dana predočiti koje su osnovne promene koje ih očekuju tokom pregovora.