P24

nesdasdas

Sistemska reforma policije je neophodan korak za napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

25 May 2019, Komentari 0

24. maj 2019. godine
Fokus na rezultatima umesto procesima neophodan je za napredak pristupnih pregovora Srbije sa EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, zaključeno je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i vladine Pregovaračke grupe za poglavlje 24 koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 24. maja 2019. godine u Beogradu.


Izmene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

30 May 2018, Komentari 0

25. maj 2018. godine
Vreme je da se mere iz Akcionog plana prilagode i primene u praksi kako bi građani Srbije osetili konkretne koristi od evrointegracija, istaknuto je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)  u Beogradu.


Jako građansko društvo – prevencija finansiranja terorizma

21 November 2017, Komentari 0

21.11.2017.
BEOGRAD – Kontrola finansiranja neprofitnih organizacija je dobra prevencija protiv finansiranja terorizma od strane tih organizacija, ali još bolja prevencija je jako građansko društvo, smatra direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić.


Srbija napredovala u okviru Poglavlja 24, iako kasni sa mnogim aktivnostima

26 July 2017, Komentari 0

25. jul 2017. Srbija je u oblastima pravde slobode i bezbednosti ostvarila napredak, ali se mora poboljšati metodologija za praćenje ovog napretka, kako reforme […]


Predstavljen prvi šestomesečni izveštaj o ispunjenosti Akcionog plana za Poglavlje 24

10 February 2017, Komentari 0

Na današnjem sastanaku Pregovaračke grupe za poglavlje 24 Pravda, sloboda, bezbednost i Radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, ocenjeno je da je proces evropske integracije Srbije zajednički posao države i građanskog društva.
10. februar, 2017.