P3 4 9

nesdasdas

Novi trendovi trgovine u EU i kako će to uticati na Srbiju

18 June 2018, Comments: 0

15. jun 2018. godine
U prostorijama Narodne skupštine, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) danas je održana Zajednička sednica radnih grupa (RG) Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prate pregovore o pristupanju Srbije EU u pregovaračkim poglavljima 1 (Slobodno kretanje roba), 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) i 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja), kojima u okviru NKEU rukovodi CEP. Pored članova navedenih grupa, sastanku su prisustvovali i predstavnici RG koja u okviru Konventa prati Pregovaračko poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji).


O nacrtu Programa za ispunjenje merila za otvaranje Poglavlja 3

5 July 2017, Comments: 0

4. jul 2017. godine

U Centru za evropske politike održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) kojom rukovodi CEP. Tema sastanka bio je nacrt Programa za ispunjenje merila za otvaranje Poglavlja 3 u oblasti profesionalnih kvalifikacija.


Održan drugi sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 3, 4 i 9

19 October 2015, Comments: 0

19. oktobar 2015. godine
Danas je održan drugi sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 3, 4 i 9 a koju vodi Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA. Sastanak je bio posvećen poglavlju 3 Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga. Član Pregovaračkog tima zadužen za ovo poglavlje, Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, predstavio je tok i proces pregovora u ovom Poglavlju.


Osnovana Radna grupa NKEU za poglavlja 3, 4 i 9

30 June 2015, Comments: 0

26. jun 2015. godine

U petak 26. juna u prostorijama Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju osnovana je Radna grupa NKEU koja će pratiti poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4- Slobodno kretanje kapitala i 9 –Finansijske usluge. Radnu grupu vode profesor Zoltan Vig i Miloš Erić ispred FEFA-e. Naredni sastanak RG biće održan nakon što budu objavljeni izveštaji o skriningu za ova poglavlja.


Održani sastanci sa predstavnicima OCD o poglavljima 4, 14 i 21

20 May 2015, Comments: 0

20. maj 2015. godine

U prostorijama Kancelarije za evropske integracije su 19. maja održani sastanci na kome su predstavnici civilnog društva upoznati sa detaljima bilateralnih skrininga za pregovaračka poglavlja 4 (Slobodno kretanje kapitala), 14 (Transport) i 21 (Transevropske mreže). U okviru poglavlja 4 glavne teme od interesa bile su sloboda kretanja kapitala i plaćanja, sistemi plaćanja i sprečavanje pranja novca, dok su se predstavnici sektora koji su razgovarali o poglavljima 14 i 21 najveće interesovanje pokazali za oblasti evropskog zakonodavstva koje se odnosi na transport, bezbednost puteva, drumski saobraćaj, upotrebu vozila i goriva koji ne zagađuju okolinu, železnički saobraćaj, kombinovani saobraćaj, bezbednost pomorskog saobraćaja, unutrašnje plovne puteve, vazdušni saobraćaj, bezbednost saobraćaja, prava putnika i transevropske mreže.