P30 31

nesdasdas

Nemački parlamentarci u poseti Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

13 October 2019, Comments: 0

Potpredsednica nemačkog parlamenta, Klaudija Rot, danas je posetila Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Ona se, zajedno sa delegacijom nemačkih poslanika, sastala sa Natašom Dragojlović, […]


Konvent održao sastanak povodom usvajanja predloga Strategije odbrane Republike Srbije i Strategije nacionalne bezbednosti

4 September 2019, Comments: 0

Beograd, 4. septembar, 2019. godine – Radna grupa za Pregovaracko poglavlje 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) Nacionalnog konventa o EU, održala je […]


Kako dalje u poglavljima 30 i 31 – glavna tema sastanaka Podgrupa NKEU za Poglavlje 30 i 31 sa predstavnicima Pregovaračkog tima Republike Srbije

25 April 2019, Comments: 0

23. april 2019. godine
Predstavnici Pregovaračkog tima su naglasili da postoji dva merila za  zatvaranje ovog Poglavlja. Prvo se odnosi na članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, dok je drugo vezano za izradu Akcionog plana. Naglašeno je da je za prvi neophodno usvojiti novi Zakon o GMO i istovremeno raditi na komunikaciji sa javnošću da usvajanje novog zakona u stvari podrazumeva i veću bezbednost za građane. Što se tiče trgovinskih propisa EU; Srbija aktivno prati propise u ovoj oblasti i da je u najvećoj meri usaglašena sa pravnom tekovinom Unije. Plan je takođe da Akcioni plan bude završen u prvoj polovini godine, pre Izveštaja o napretku EU.


NKEU komentarisao nacrt Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći

7 November 2018, Comments: 0

6. novembar 2018. godine
Predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sastali su se sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova i predstavnicima Ministarstva za evropske integracije povom razmatranja nacrta  Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći.


Odgovor Radne grupe NKEU za poglavlja 30 i 31 na saopštenje Ministarstva odbrane

5 July 2018, Comments: 0

5. jul 2018. godine 
Povodom saopštenja Ministarstva odbrane od 2.07,2018, koje smo dobili umesto odgovora na komentare i predloge za poboljšanje teksta nacrta Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, članice RG NKEU za poglavlje 31 ponovo naglašavaju značaj toka i sadržaja javne rasprave i još jednom ukazuju na svrhu i suštinu konsultovanja javnosti u procesu izrade strategijskih dokumenata. Oba dokumenta su veoma značajna –  posebno Strategija nacionalne bezbednosti,  koja je i najviši strategijski dokument i prema kojoj se usklađuju i ravnaju ostali strategijski i drugi dokumenti. 


1 2 3 ... 5 Next page ›