P5 32

nesdasdas

NKEU i predstavnici Uprave za javne nabavke o novom Nacrtu zakona

9 November 2018, Comments: 0

8. novembar 2018. godine
Članovi Radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke su se sastali sa predstavnicima Uprave za javne nabavke povodom diskusije na temu novog Nacrta zakona o javnim nabavkama u Kući ljudskih prava. Sastanak je otvorio Nemanja Nenadić, koordinator Radne grupe i programski direktor Transparentnosti Srbija.


Značajan napredak u oblasti interne finansijske kontrole

19 October 2017, Comments: 0

19.10.2017.
U oblasti interne finansijske kontrole ostvaren je značajan napredak, konstatovano je na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračka poglavlja 5 Javne nabavke i 32 Finansijska kontrola. To se, kako su izvestile predstavnice Ministarstva finansija, pre svega ogleda u usvajanju Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine.


Izgraditi bolje administrativne kapaciteta i povećati transparentnost procesa – glavni zaključci Radne grupe NKEU za Poglavlje 5 – Javne nabavke

29 September 2017, Comments: 0

29. septembar 2017.
Danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovore o pristupanju Srbije u Poglavlju 5 – Javne nabavke u saradnji sa Koalicijom za nadzor javnih finansija.


Uređenje oblasti javnih nabavki od velikog interesa za Srbiju

8 March 2016, Comments: 0

8. mart 2016. godine

Sažetak pregovaračke pozicije za poglavlje 5 Javne nabavke koju je utvrdila Vlada, predstavljen je juče članovima Radne grupe Nacionalnog konventa o EU na posebnom sastanku organizovanom na inicijativu Odbora za evropske integracije. Dokument su predstavili Aleksandar Senić predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS, Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima i Predrag Jovanović direktor Uprave za javne nabavke i predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 5.


Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola

28 July 2014, Comments: 0

28. jul 2014. godine

Nakon eksplanatornog skrininga održanog 17. oktobra i bilateralnog skrininga održanog 26. novembra 2013. godine, Evropska komisija sačinila je izveštaj sa skininga za Poglavlje 32- Finansijska kontrola.

Sledeći korak jeste da Vlada Republike Srbije pripremi akcioni plan sa konkretnim merama kako bi se domaći propisi u vezi sa kontrolom javnih finansija doveli u sklad sa evropskim standardima.