Vesti

nesdasdas

Životna sredina treba da bude tretirana kao prilika za investicije

31 May 2018, Komentari 0

29. maj 2018. godine
Zajednička sednica radnih grupa za Poglavlje 15 – Energetika i Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji  na temu „Alternativna tehnološka rešenja u sektoru energetike u kontekstu uticaja klimatskih promena i zagađenja u Srbiji“ održana  je u  Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije.


Izmene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

30 May 2018, Komentari 0

25. maj 2018. godine
Vreme je da se mere iz Akcionog plana prilagode i primene u praksi kako bi građani Srbije osetili konkretne koristi od evrointegracija, istaknuto je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)  u Beogradu.


Saopštenje Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 povodom organizovanja festivala “Mirëdita, dobar dan!”

30 May 2018, Komentari 0

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 najoštrije osuđuje aktivnosti nekoliko parlamentarnih stranaka koje su usmerene protiv festivala “Mirëdita, dobar dan!”, […]


Održan sastanak Radne grupe NKEU i trening za članove na temu monitoringa i evaluacije u poglavljima 2 i 19

22 May 2018, Komentari 0

22.maj 2018. godine
Na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Slobodno kretanje radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje razmatran je Izveštaj o napretku Srbije u pomenutim poglavljima, kao i priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 19.


Učešće obnovljivih izvora energije u Srbiji 21.8% umesto predviđenih 27%

21 May 2018, Komentari 0

17.maj 2018. godine
“Energetska zajednica je svojevrstan most za Srbiju ka Evropskoj uniji a trenutno je prioritet Energetske zajednice energetska tranzicija”, rekao je Dirk Bušle na sednici Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije pod nazivom “Energetika i klimatske promene – usklađivanje politika”, na kojoj je učestvovala Radna grupa za Poglavlje 15 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a koja je održana u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana