Vesti

nesdasdas

Završne konsultacije NKEU sa ministrom finansija o Programu ekonomskih reformi 2018-2020.

19 January 2018, Komentari 0

19. januar 2018.

Izrada Programa ekonomskih reformi 2018-2020 počela je uvodnim sastankom 12. septembra 2017. godine. Istog dana potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu evropskim integracija. Potpisnici platforme bili su Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU): Centar za evropske politike, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Fondacija Centar za demokratiju i Evropski pokret u Srbiji.


Poglavlje 30 otvoreno ovog meseca, a za Poglavlje 31 još uvek nema Skrining izveštaja

28 December 2017, Komentari 0

27. decembar 2017.
Održana dva radna sastanka Radne grupe za poglavlja 30 i 31 (odnosno Podgrupe za Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom i Podgrupe za Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Na poziv predstavnika Pregovaračkog tima, sastanak je održan u zgradi Vlade Srbije. Igor Novaković, koordinator Radne grupe NKEU i predstavnik ISAC fonda, otvorio je sastanak i pozdravio sve učesnike.


Uskoro dostupna Matrica za slobodu medija

27 December 2017, Komentari 0

26. decembar 2017.
Na radnom sastanku Međusektorske podgrupe NKEU za slobodu izražavanja i medije sa predstavnicima lokalnih medija, predstavljena je platforma, Matrica za slobodu medija, koja će sadržati podatke o slobodi medija u Srbiji.


Nema značajnog napretka u borbi protiv korupcije – zaključila Radna grupa NKEU za Poglavlje 23

21 December 2017, Komentari 0

21. decembar 2017.
Danas je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Članovi RG raspravljali su o aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije, ali i o krivičnim delima sa elementima korupcije, sa naglaskom na finansijskim istragama.


Komentari NKEU u nacrtu novog Programa ekonomskih reformi za period 2018-2020.

21 December 2017, Komentari 0

21. decembar 2017.

Danas je u Palati Srbija održana Završna konferencija u okviru prve faze rada Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija, dva strateški važna dokumenta.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana