Vesti

nesdasdas

Najava: Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

5 June 2019, Komentari 0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje Sedmu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja će se održati u ponedeljak, 10. juna 2019. godine, u […]


NKEU komentarisao Nacrt strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period od 2019. do 2025. godine

28 May 2019, Komentari 0

27. maj 2019. godine
Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja održala je sastanak u hotelu Prag. 


Sistemska reforma policije je neophodan korak za napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

25 May 2019, Komentari 0

24. maj 2019. godine
Fokus na rezultatima umesto procesima neophodan je za napredak pristupnih pregovora Srbije sa EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, zaključeno je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i vladine Pregovaračke grupe za poglavlje 24 koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 24. maja 2019. godine u Beogradu.


Sedamnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

25 April 2019, Komentari 0

25. april 2019. godine
Izašao je sedamnaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, u kome je predstavljen još jedan član Radne grupe – Građanske inicijative.


Kako dalje u poglavljima 30 i 31 – glavna tema sastanaka Podgrupa NKEU za Poglavlje 30 i 31 sa predstavnicima Pregovaračkog tima Republike Srbije

25 April 2019, Komentari 0

23. april 2019. godine
Predstavnici Pregovaračkog tima su naglasili da postoji dva merila za  zatvaranje ovog Poglavlja. Prvo se odnosi na članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, dok je drugo vezano za izradu Akcionog plana. Naglašeno je da je za prvi neophodno usvojiti novi Zakon o GMO i istovremeno raditi na komunikaciji sa javnošću da usvajanje novog zakona u stvari podrazumeva i veću bezbednost za građane. Što se tiče trgovinskih propisa EU; Srbija aktivno prati propise u ovoj oblasti i da je u najvećoj meri usaglašena sa pravnom tekovinom Unije. Plan je takođe da Akcioni plan bude završen u prvoj polovini godine, pre Izveštaja o napretku EU.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana