Vesti

nesdasdas

Konvent komentarisao Pregovaračku poziciju za Poglavlje 6 Pravo privrednih društava

30 May 2017, Komentari 0

29. maj 2017. godine

Radnoj grupi Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 6 Kompanijsko pravo, kojom koordinira Pravni fakultet Univerziteta Union, predstavljena je Pregovaračka pozicija Srbije. Bila je to prilika da članovi Konventa sa druge strane, iznesu svoje stavove, mišljenja i preporuke, kao i da diskutuju sa predstavnicima Vlade i Pregovaračkog tima o svim pitanjima iz oblasti koju obuhvata ovo poglavlje.


Sastanak o Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 33 Finansijske i budžetske odredbe

30 May 2017, Komentari 0

29. maj 2017. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU, Radne grupe za Poglaljve 33 Finansijske i budžetske odredbe i Odbora za evropske integracije.


Radna grupa za Poglavlje 33 počela sa radom

9 May 2017, Komentari 0

9. maj 2017. godine
Radna grupa Nacionalnog konvetna o EU koja će se baviti pitanjima koja se tiču pravila o finansijskim sredstvima koja su neophodna za finansiranje budžeta Evropske unije, počela je sa radom ove nedelje.


ZAPOŠLJAVAMO: ASISTENT/KINJA NA PROJEKTU – Nacionalni konvent o EU

26 April 2017, Komentari 0

26.04.2017.
Evropski pokret u Srbiji koji je Sekretarijat Nacionalnog konventa o EU (NKEU), raspisuje konkurs za radno mesto asistenta/kinje za realizaciju aktivnosti u okviru NKEU.


TRI GODINE RADA NACIONALNOG KONVENTA OBELEŽILA DOBRA SARADNJA SA VLADINOM PREGOVARAČKOM STRUKTUROM I SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA EU

24 April 2017, Komentari 0

24.04.2017.
Povodom navršene tri godine funkcionisanja Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, danas je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održano je četvrto godišnje plenarno zasedanje ove platforme za učešće civilnog društva Srbije u pregovorima o pristupanju EU.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana