Vesti

Zajednički sastanak NKEU i SEKO za konkurentnost

22 December 2014, Komentari 0

19. decembar 2014. godine

Na zajedničkom sastanku Radne grupe za poglavlje 8- Politika konkurencije, Nacionalnog konventa o EU i SEKO za konkurentnost održanog 18. decembra 2014. godine govorilo se o nadležnostima, sastavu i dosadašnjoj praksi Komisije za kontrolu državne pomoći kao i zaključcima o trenutnoj poziciji i usklađenosti propisa Republike Srbije sa propisima EU u oblasti politike konkurencije. Zajednički sastanak je organizovan nakon bilateralnog skrininga za ovo poglavlje, koji je održan u Briselu 4. i 5. novembra 2014.


Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

18 December 2014, Komentari 0

18. decembar 2014. godine
Juče je u Nišu održana Treća sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, a teme su bile reforma celokupnog sistema inspekcijskog nadzora i predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno. Sednicu je sazvala Fondacija“Centar za demokratiju,“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 i 19.


Pred Srbijom ispunjavanje ekoloških obaveza u energetici

4 December 2014, Komentari 0

4. decembar 2014. godine

Srbiju u naredne tri do četiri godine očekuje ispunjavanje obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici koje se odnose na životnu sredinu u domenu energetike, rečeno je 4. decembra na skupu o usaglašavanju sektora energetike sa propisima EU i Energetskom zajednicom. U vreme kada je taj ugovor sklopljen, 2006. godine, rokovi za neke obaveze, poput 2018. godine delovali su kao “udoban rok”, ali je usledio period neizvesnosti tokom koga nije bilo dovoljno ulaganja u energetiku. Srbija mora da se uskladi u oblasti energetike sa četiri direktive EU o životnoj sredini, a smanjila je nivo sumpora u gorivima, što je jedno vreme bio predmet spora sa Energetskom zajednicom, rečeno je na skupu.


Izveštaj i preporuke sa druge sednice RG NKEU za poglavlja 11, 12 i 13

1 December 2014, Komentari 0

20. novembar 2014. godine

U četvrtak, 20. novembra 2014. godine, u u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održana je druga sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj; 12 Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13 Ribarstvo. U fokusu sednice bila je zaštita porekla proizvoda i autohtonih procesa proizvodnje kao i oblast zaštite geografskog porekla, u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Posebna pažnja posvećena je razmeni stečenih iskustava Slovenije i Hrvatske u ovim oblastima.
Učestvovali su, pored članova radne grupe, i Andrej Horvat, vođa projekata Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Laslo Vajda, savetnik pri Ambasadi Mađarske. Sednicu je vodio Ivan Knežević, iz Evropskog pokreta u Srbiji, jedan od koordinatora Radne grupe.


Prvi sastanak radne grupe NKEU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe

28 October 2014, Komentari 0

27. oktobar 2014. godine

Pregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe – veoma je obimno i stoga je prvenstveno neophodna dobra analiza i priprema za primenu propisa i standarda EU, a tek potom njegovo otvaranje, zaključeno je 27. oktobra na prvom sastanku radne grupe zadužene za praćenje ovog poglavlja u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Centar za evropske politike je koordinator ove radne grupe, na kojoj su pored predstavnika organizacija civilnog društva (pre svega organizacija za zaštitu potrošača i privrednih komora) prisustvovali i predstavnici akademske zajednice, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i brojni drugi zainteresovani učesnici. Na skupu je predstavljena studija Centra za evropske politike Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji: praktična pitanja, prilike i izazovi efikasne integracije Republike Srbije u Jedinstveno tržište.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sledeća strana