Vesti

Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

18 May 2015, Komentari 0

18. maj 2015. godine

Ministarstvo pravde, zaduženo za vođenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, objavilo je izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora za ovo poglavlje. Izveštaj se odnosi na period od septembra 2013. do maja 2015. godine. Poseban deo izveštaja posvećen je saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlje 23. U izveštaju se posebno ističe kvalitetna saradnja sa RG NKEU naročito u procesu formulisanja nacrta Akcionog plana i težnja da se takva saradnja nastavi i u budućnosti.


Održan sastanak predstavnika OCD sa premijerom Srbije

18 May 2015, Komentari 0

14. maj 2015. godine

Evropski pokret u Srbiji danas je u Vladi Republike Srbije učestvovao na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Predstavnici nevladinih organizacija istakli su značaj procesa evropske integracije za reformisanje i modernizaciju Srbije, izgradnju institucija i uređenog društva, kao i uspostavljanje pune vladavine prava. Učesnici su se saglasili da je neophodno što ranije otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa EU.


Izveštaj sa četvrte sednice RG za poglavlja 11, 12 i 13

14 May 2015, Komentari 0

29. april 2015. godine

U sredu 29. aprila 2015. godine u Kraljevu održan je zajednički sastanak radne grupe za Poljoprivredu i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku i Ribarstvo NKEU, kao i predstavnika Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju “Srbija organika” i Asocijacije za razvoj Ibarske doline. Tema ovog sastanka bio je „Razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, stanje i perspektive u procesu priključenja EU“.


Održana Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

9 April 2015, Komentari 0

9. april 2015. godine
Povodom navršavanja prve godina rada novog saziva Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je druga plenarna sednica, u sredu, 8. aprila 2015. Na sednici je ocenjeno da bi Konvent mogao da postane izvozni artikl u države regiona koje su tek na početku procesa u koji se Srbija već upustila. Saradnja civilnog društva i države u pitanjima pregovora može biti samo još intenzivnija, što može značiti i uključivanje Nacionalnog konventa u rad budućeg Pregovaračkog tima.


Održana je konstitutivna sednica radne grupe NKEU za poglavlje 15 – Energetika

4 April 2015, Komentari 0

3. april 2015. godine

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) NKEU koja prati poglavlje 15 – Energetika održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sednicu je otvorila gđa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, a prisutnim članovima je plan aktivnosti izneo g. Aleksandar Macura, nezavisni ekspert koji će programski koncipirati naredne sastanke.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sledeća strana