Vesti

nesdasdas

Četvrta sednica Nacionalnog konventa o EU – RG 15 Energetika održana u Nišu

30 November 2015, Komentari 0

30. novembar 2015. godine
Četvrta sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 15 Energetika održana je u ponedeljak, 30. novembra u Gradskoj kući grada Niša, koja je odabrana za domaćina sednice upravo u svetlu skorašnjih reformi lokalne politike u pogledu sistema daljinskog grejanja u ovoj lokalnoj samoupravi.


Koordinatorka NKEU učestvuje na regionalnoj konferenciji na Jahorini

26 November 2015, Komentari 0

27. novembar 2015. godine

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Nataša Dragojlović učestvovala je na regionalnoj konferenciji “Rad na jačanju regionalne saradnje na zapadnom Balkanu: dostignuća i perspektive”. Dragojlović je učestvovala na panelu pod nazivom “2015 Progress Report and IPA II funds: Where do we stand and what are the opportunities”.


Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

Beograd, 13. novembar 2015.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Grčka ekonomska kriza i pouke za Srbiju – Sličnosti, razlike i opasnosti

10 November 2015, Komentari 0

10. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 29 – Carinska unija, razmatrala je napredak u pregovorima, pouke Grčke ekonomske krize i detalje iz oblasti carinske politike. Koordinator Radne grupe je Institut ekonomskih nauka.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana