Vesti

nesdasdas

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

Beograd, 13. novembar 2015.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.


Grčka ekonomska kriza i pouke za Srbiju – Sličnosti, razlike i opasnosti

10 November 2015, Komentari 0

10. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 29 – Carinska unija, razmatrala je napredak u pregovorima, pouke Grčke ekonomske krize i detalje iz oblasti carinske politike. Koordinator Radne grupe je Institut ekonomskih nauka.


Merila usporavaju pregovore sa EU

9 November 2015, Komentari 0

3. novembar 2015. godine

U utorak, 3. novembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evropske integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije.


Nacionalni konvent na Sajmu knjiga 2015

30 October 2015, Komentari 0

30. oktobar 2015. godine

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstaviće svoj rad i publikacije na ovogodišnjem Sajmu knjiga.

Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, na štandu EU, u subotu, 31. oktobra govoriće o iskustvima Konventa u informisanju građana o procesu evropske integracije Srbije. Ona će tokom razgovora “Kako brže i bliže do informacija o EU,” predstaviti i najnovija besplatna izdanja Konventa – “Vodič kroz evropske politike: Pravda, sloboda i bezbednost” i “Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o EU 2014/2015”.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana