Vesti

nesdasdas

Sastanak RG za Poglavlje 35 sa direktorom Kancelarije za KiM

19 October 2015, Komentari 0

18. oktobar 2015. godine
Predstavnici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati Poglavlje 35 Ostalo, sastaće se danas sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, Markom Đurićem, u ponedeljak, 19. oktobra, u 14.30 časova, u sali 368 u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2.


Akcioni plan za poglavlje 24 se sprovodi kao da su pregovori već otvoreni

16 October 2015, Komentari 0

16. oktobar 2015. godine

Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti će se najmanje dva puta godišnje sastajati sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji kako bi zajednički analizirali i pripremili Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24, a Ministarstvo unutrašnjih poslova se obavezalo da će objaviti zbirne komentare organizacija civilnog društva na taj plan, kao i poslednju verziju ovog strateškog dokumenta na srpskom jeziku.


Održana treća sednica Radne grupe za poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika

14 October 2015, Komentari 0

13. oktobar 2015. godine

Treća sednica RG NKEU za poglavlje 20 održana je u utorak 13.10.2015. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine RS. Prvi deo sednice bio je posvećen predstavljanju Izveštaja sa skrininga za poglavlje 20 i pripremi izrade pregovaračke pozicije dok je drugi deo sednice bio posvećen diskusiji sa predstavnicima Pregovaračke grupe za poglavlje 20 o preporukama Radne grupe u Knjizi preporuka.


Zaključci i preporuke sa trećeg sastanka Radne grupe za poglavlje 22

14 October 2015, Komentari 0

23. septembar 2015. godine

Radna grupa za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, održala je u sredu 23. septembra 2015. godine treću sednicu na kojoj se raspravljalo o najboljim modelima institucionalnog mehanizma za upravljanje kohezionom politikom koji bi Srbija valjalo da uspostavi. Analitičku osnovu za ovu sednicu predstavljala je analiza politike autora Ognjena Mirića – eksperta za EU fondove i Ivana Kneževića – koordinatora Radne grupe, koja je objavljena u okviru Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.


Kako do dobrog sistema za korišćenje EU fondova

23 September 2015, Komentari 0

23. septembar 2015. godine

Srbija će do kraja godine dobiti izveštaj Evropske komisije za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, rekla je šefica pregovaračkog tima 23. septembra na sastanku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Glavni cilj ovog poglavlja je da Srbiju kao budućeg člana pripremi da što bolje iskoristi sredstva kohezione politike, čiji cilj je ujednačen razvoj EU, ostvarivanje zajedničkih ciljeva Unije i omogućavanje manje razvijenim zemljama da dostignu prosek u nivou razvijenosti. Kako je rečeno na sastanku, na kojem je predstavljen predlog modela upravljanja kohezionom politikom u Srbiji, potrebna je nadogradnja kapaciteta, što je teško u kontekstu mera štednje, ali i vođenje računa o aspektima koji se često zanemaruju poput elektronskog upravljanja kohezionom politikom. U Kancelariji za evropske integracije predlažu skore obuke za civilno društvo i nevladine organizacije, kako bi se ovi segmenti društva mogli uključiti u izradu akcionog plana, pa i samog modela upravljanja.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana