Vesti

nesdasdas

Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

18 May 2015, Komentari 0

18. maj 2015. godine

Ministarstvo pravde, zaduženo za vođenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, objavilo je izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora za ovo poglavlje. Izveštaj se odnosi na period od septembra 2013. do maja 2015. godine. Poseban deo izveštaja posvećen je saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlje 23. U izveštaju se posebno ističe kvalitetna saradnja sa RG NKEU naročito u procesu formulisanja nacrta Akcionog plana i težnja da se takva saradnja nastavi i u budućnosti.


Održan sastanak predstavnika OCD sa premijerom Srbije

18 May 2015, Komentari 0

14. maj 2015. godine

Evropski pokret u Srbiji danas je u Vladi Republike Srbije učestvovao na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Predstavnici nevladinih organizacija istakli su značaj procesa evropske integracije za reformisanje i modernizaciju Srbije, izgradnju institucija i uređenog društva, kao i uspostavljanje pune vladavine prava. Učesnici su se saglasili da je neophodno što ranije otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa EU.


Izveštaj sa četvrte sednice RG za poglavlja 11, 12 i 13

14 May 2015, Komentari 0

29. april 2015. godine

U sredu 29. aprila 2015. godine u Kraljevu održan je zajednički sastanak radne grupe za Poljoprivredu i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku i Ribarstvo NKEU, kao i predstavnika Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju “Srbija organika” i Asocijacije za razvoj Ibarske doline. Tema ovog sastanka bio je „Razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, stanje i perspektive u procesu priključenja EU“.


OCD upoznate sa detaljima bilateralnog skrininga za poglavlja 9 i 17

13 May 2015, Komentari 0

22. april 2015. godine

U prostorijama Vlade Srbije, u Nemanjinoj 11, održan je 20. aprila sastanak na kojem su predstavnicima civilnog društva preneti detalji sa nedavno održanih bilateralnihskrininga za pregovaračka poglavlja 9 (Finansijske usluge) i 17 (Ekonomska i monetarna politika). Sastankom je predsedavala Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Predstavnici Narodne banke Srbije Petar Sekulić, predsednik Pregovaračke grupe 9 i Branislav Zoraja, predsednik Pregovaračke grupe 17, upoznali su 20 predstavnika civilnog društva sa glavnim temama bilateralnog skrininga.


Održan sastanak radi upoznavanja predstavnika OCD sa detaljima bilateralnih skrininga za poglavlja 16 i 33

22 April 2015, Komentari 0

22. april 2015. godine

U utorak, 21. aprila održan je sastanak radi upoznavanja predstavnika organizacija civilnog društva sa detaljima bilateralnih skrininga za pregovaračka poglavlja 16 (Porezi) i 33 (Finansijske i budžetske odredbe). Sastankom je predsedavala Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Nenad Mijailović, koji je i predsednik obe pregovaračke grupe, upoznao je 20 predstavnika civilnog društva sa glavnim temama bilateralnog skrininga za ova dva poglavlja.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana