Vesti

nesdasdas

Sаstаnаk Nаciоnаlnоg kоnvеntа о živоtnој srеdini u Vrbаsu

26 February 2015, Komentari 0

24. fеbruаr 2015. godine

Zаklјučci iz izuzеtnо sаdržајnе diskusiје, izmеđu оstаlоg, ukаzаli su nа аmbiјеnt u kојеm su оbični grаđаni pоstаvlјеni u izuzеtnо tеžаk pоlоžај nаsprаm držаvе i krupnih pоslоvnih оpеrаtеrа kојi su zаgаđivаči, gdе sе nеgаtivnim prоpisimа prоstо оdvrаćајu оd tužbi u pоkušајu оstvаrеnjа svојih Ustаvоm gаrаntоvаnih prаvа nа bеzbеdаn i čist živоtni аmbiјеnt. Prаvni sistеm nе stimulišе pаrnicе, štо sе čini visоkim sudskim tаksаmа i visоkim kаznаmа zа prоpuštеnе krаtkе rоkоvе zа plаćаnjе tаksi. Pоsеbаn prоblеm u dоkаznоm pоstupku је nеdоstаtаk stručnih studiја kојimа sе utvrđuје štеtni uticај zаgаđеnjа nа prirоdu i zdrаvlје lјudi. Vеštаčеnjе u tužbi kојim sе žеli dоkаzаti оdgоvоrnоst zа štеtu su prеskupа i nеdоstupnа оbičnim lјudimа i mаlim privrеdnicimа. Nеgаtivnе sudskе оdlukе vоdе dirеktnо u stеčај ili gubitаk imоvinе zа pоdnоsiоcа tužbе!


Regionalni konvent o evropskoj integraciji organizuje seminar “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava

26 February 2015, Komentari 0

25. februar 2015. godine

Organizacije okupljene u međunarodnoj inicijativi Regionalni konvent o evropskoj integraciji u saradnji sa Kućom ljudskih prava, organizuju seminar pod nazivom “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava”. Seminar će biti održan u petak, 27. februara 2015. godine s početkom u 11:30, u Aero klubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).


Održana druga sednica Radne grupe za poglavlje 20- Preduzetništvo i industrijska politika

20 February 2015, Komentari 0

19. februar 2015. godine

Druga sednica RG NKEU za poglavlje 20 održana je u četvrtak 19.02.2015. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine RS. Sednica je bila posvećena definisanju uloge poslovnih organizacija i klastera u kreiranju boljeg poslovnog okruženja i podizanja konkurentnosti srpske privrede.


Prva Godišnja analiza usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama EU

13 February 2015, Komentari 0

13. februar 2015. godine

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa, čiji je kooridinator ISAC fond, predstavlja svoju prvu godišnju analizu usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama donetim u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Analiza daje kritički osvrt na proces usaglašavanja, istovremeno dajući i nekoliko preporuka za Vladu Srbije i njen pregovarački tim.


Radna grupa NKEU i Pregovaračka grupa za Poglavlje 24 definisale preporuke za unapređenje pregovora

11 February 2015, Komentari 0

11. februar 2015. godine
Proces izrade i sadržaj Akcionog plana za ‪Poglavlje 24‬ po prvi put su bili tema diskusije koja je okupila predsednika Pregovaračkog tima i koordinatore za svih 10 politika u okviru ovog poglavlja, preko 20 organizacija građanskog društva i veliki broj predstavnika medija na sednici Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana