Vesti

nesdasdas

Dijalogom do kvalitetnijeg Zakona o policiji

23 March 2015, Komentari 0

19. mart 2015. godine

Uključivanje što više predstavnika građanskog društva, lokalnih i akademskih zajednica i zainteresovane javnosti u diskusiju o novom Zakonu o policiji doprineće povećanju poverenje građana u rad ove bezbednosne institucije, zaključak je skupa koji je BCBP zajedno sa EU info point Niš organizovao 19. marta 2015. godine u Nišu.


Danijelson u dijalogu sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji o učešću civilnog društva u procesu pregovora

19 March 2015, Komentari 0

19. mart 2015. godine

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Kristijan Danijelson, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji, sastao se juče sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tema sastanak bila je inkluzivnost procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i učešće civilnog društva. Koordinatorka Nacionalnog konventa, Nataša Dragojlović, predstavila je strukturu Konventa i mehanizme koordinacije i najavila skoro izdavanje knjige preporuka za unapređenje procesa pregovora.


Sednica Radne grupe za poglavlje 35-Ostala pitanja

3 March 2015, Komentari 0

3. marta 2015. godine

Radna grupa za poglavlje 35 Nacionalnog konventa za EU održala je danas sednicu u Beogradu, u prostorijama Kuće ljudskih prava. Tema sednice bio je izveštaj Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) o primeni Briselskog sporazuma od strane Republike Srbije.

Članice grupe razmatrale su zaključke i preporuke iz ovog izveštaja i u potpunosti ih podržale. Posebno je bilo reči o transparentnosti celog procesa i o preporukama za veće uključivanje zainteresovane javnosti u monitoring i u sprovođenje Briselskog sporazuma. Takođe se razgovaralo i o budućim preporukama Vladi Srbije kako da obezbedi transparentno finansiranje na Kosovu.


Sаstаnаk Nаciоnаlnоg kоnvеntа о živоtnој srеdini u Vrbаsu

26 February 2015, Komentari 0

24. fеbruаr 2015. godine

Zаklјučci iz izuzеtnо sаdržајnе diskusiје, izmеđu оstаlоg, ukаzаli su nа аmbiјеnt u kојеm su оbični grаđаni pоstаvlјеni u izuzеtnо tеžаk pоlоžај nаsprаm držаvе i krupnih pоslоvnih оpеrаtеrа kојi su zаgаđivаči, gdе sе nеgаtivnim prоpisimа prоstо оdvrаćајu оd tužbi u pоkušајu оstvаrеnjа svојih Ustаvоm gаrаntоvаnih prаvа nа bеzbеdаn i čist živоtni аmbiјеnt. Prаvni sistеm nе stimulišе pаrnicе, štо sе čini visоkim sudskim tаksаmа i visоkim kаznаmа zа prоpuštеnе krаtkе rоkоvе zа plаćаnjе tаksi. Pоsеbаn prоblеm u dоkаznоm pоstupku је nеdоstаtаk stručnih studiја kојimа sе utvrđuје štеtni uticај zаgаđеnjа nа prirоdu i zdrаvlје lјudi. Vеštаčеnjе u tužbi kојim sе žеli dоkаzаti оdgоvоrnоst zа štеtu su prеskupа i nеdоstupnа оbičnim lјudimа i mаlim privrеdnicimа. Nеgаtivnе sudskе оdlukе vоdе dirеktnо u stеčај ili gubitаk imоvinе zа pоdnоsiоcа tužbе!


Regionalni konvent o evropskoj integraciji organizuje seminar “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava

26 February 2015, Komentari 0

25. februar 2015. godine

Organizacije okupljene u međunarodnoj inicijativi Regionalni konvent o evropskoj integraciji u saradnji sa Kućom ljudskih prava, organizuju seminar pod nazivom “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava”. Seminar će biti održan u petak, 27. februara 2015. godine s početkom u 11:30, u Aero klubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana