Vesti

nesdasdas

Sastanak upoznavanja sa detaljima skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanja robe

2 February 2015, Komentari 0

2. februar 2015. godine
Sastanak upoznavanja sa detalјima bilateralnog skrininga za Poglavlje 1 Slobodno kretanje robe, će se održati u sredu 11. februara 2014. godine, u zgradi Kancelarije za evropske integracije, Nemanjina 34, sala u prizemlјu sa početkom u 8:30 časova. Sastankom će predsedavati Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, i Jelena Popović, pomoćnica ministra u Ministarstvu privrede i predsednica Pregovaračke grupe 1.


Bilateralni skrining za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

29 January 2015, Komentari 0

26. januar 2015. godine

Bilateralni skrining za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata biće održan 28. i 29. januara 2015. godine u Briselu. Delegacija Republike Srbije, koju će predvoditi zamenik direktora – koordinator za fondove EU u Kancelariji za evropske integracije Ana Ilić, predstaviće trenutno stanje u vezi sa korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova kroz prezentovanje šest najvažnijih oblasti: zakonodavni okvir, institucionalni okvir, administrativni kapaciteti, programiranje, praćenje i vrednovanje, finansijsko upravljanje i kontrola.


Objavljen Akcioni plan za Poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost

27 January 2015, Komentari 0

26. januar 2015. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je tekst Akcionog plana za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost.
Akcioni plan za Poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost definiše ključne mere kojima će ispuniti preporuke koje je EU dala Srbiji u Izveštaju o analitčkom pregledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU (Screening izveštaj).
26. januar 2015. godine

Izveštaj je objavljen nakon zahteva koje su 52 organizacije civilnog društva, na inicijativu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, uputile Ministarstvu unutrašnjih poslova 25. decembra 2014. godine.


Održana druga sednica Radne grupe za poglavlje 22

24 January 2015, Komentari 0

26. decembar 2014. godine

U petak 26. decembra 2014. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije, održan je sastanak radne grupe za poglavlje 22- Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata koji je imao za cilj informisanje članova radne grupe o tekućim pripremama za bilateralni skrining za ovo poglavlje, koji je zakazan za 28. i 29. januar 2015. godine. O toku priprema, prisutne je informisao Branko Budimir pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije.


Otvaranje poglavlja 23 i 24 najranije u junu

22 January 2015, Komentari 0

22. januar 2015. godine

Nakon godinu dana od zvaničnog otvaranja pristupnih pregovora sa EU, Srbija je završila skrining, odnosno analitički pregled stanja u oblastima i zahteva EU, za 26 od 35 pregovaračkih poglavlja. Za otvaranje poglavlja će se, prema zvaničnom Izveštaju o aktelnom stanju u procesu pregovora sa Evropskom unijom, čekati verovatno još šest meseci. U tom izveštaju navodi se da je procena Brisela da su potrebne dodatne konsultacije u vezi sa akcionim planom koji je uslov za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i ljudskim pravima, dok će Srbija drugu verziju plana za poglavlje 24 o pravdi slobodi i bezbednosti tek dostaviti. Otvaranje pojedinačnih poglavlja trebalo bi da doprinese ubrzanju reformi i približavanju evropskim standardima, a ministarka za evropske integracije je 22. januara najavila da će se građanima u narednih mesec i po dana predočiti koje su osnovne promene koje ih očekuju tokom pregovora.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana