Vesti

nesdasdas

Izveštaj sa konferencije ”Uvod u pretpristupne pregovore u poglavlju 30”

28 October 2014, Komentari 0

23. oktobar 2014. godine

Na konferenciji „Uvod u pretpristupne pregovore u poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, održanoj 23. oktobra 2014. godine u Aero Klubu u Beogradu, srpska javnost, eksperti i privrednici su imali priliku da se informišu o sadržaju reformi koje predstoje Srbiji tokom sledećih nekoliko godina, a koje se tiču pre svega trgovinskih odnosa sa zemljama koje su van EU.


Mekalister za Deutsche Welle: Kosovo i vladavina prava

21 October 2014, Komentari 0

16. oktobar 2014. godine

U svom prvom intervjuu od dolaska na mesto izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, evropski poslanik iz redova nemačkih demohrišćana Dejvid Mekalister za Deutsche Welle govori o obavezama i mogućnostima za članstvo Srbije u EU.


Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike

16 October 2014, Komentari 0

15. oktobar 2014. godine

Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile slabe ocene napretka u tim oblastima iznete u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe.

Kako u zaključcima godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU stoji da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut ograničen napredak, okupljeni su predstavnici organizacija zaiteresovanih za ove teme koji su detaljno razmotrili ove navode. Članovi radne grupe su još na prvom sastanku u junu ove godine izrazili nezadovoljstvo povodom izostanka javne rasprave prilikom donošenje Zakona o radu, kao i u vezi sa hitnom procedurom po kojoj je donet zakon. Izveštaj Evropske komisije potvrdio je ono na šta je Radna grupa ukazivala.


Predstavnici OCD-a iz Moldavije posetili NKEU

15 October 2014, Komentari 0

15. oktobar 2014. godine

U okviru studijske posete Srbiji koju je Misija OEBS-a u Moldaviji organizovala od 13-15. oktobra 2014. godine, predstavnici moldavskih organizacija civilnog društva sa obe obale reke Dnjestar u Moldaviji (oblasti u konfliktu), 14. oktobra su posetili prostorije Sekretarijata Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji kako bi se upoznali sa funkcionisanjem NKEU. Poseta je deo projekta koji ima za cilj uspostavljanje platforme za dijalog predstavnika OCD koji bi na taj način pomogli uspostavljanje dijaloga u konfliktnom području.


Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u Izveštaju EK

14 October 2014, Komentari 0

14. oktobar 2014.
Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračko poglavlje o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe. Sastanak je sazvala Fondacija “Centar za demokratiju“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 Slobodno kretanje radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana