Vesti

nesdasdas

Izveštaj sa konstitutivne sednice Radne grupe za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

25 August 2014, Komentari 0

14. avgust 2014. godine

Osnivačka sednica Radne grupe NKEU koja se bavi poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava održana je 4. avgusta 2014. godine u Zelenom salonu u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.


Javna rasprava na temu “Strateška procena uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu”

20 August 2014, Komentari 0

20. avgust 2014. godine

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, Kancelarije za evropske integracije, započeo je proces javnih konsultacija na temu strateške procene uticaja programa prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu za period 2014 – 2020. godine koji će trajati od 20. avgusta 2014. godine do 19. septembra 2014.


Ponovljeni poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) za sektore Pravda i Transport

12 August 2014, Komentari 0

12. avgust 2014. godine

U cilju nastavka saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć, Kancelarija za evropske integracije poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) u okviru SEKO sektora Pravda i Saobraćaj.


Konkurs namenjen jačanju uloge civilnog društva u javnim politikama

11 August 2014, Komentari 0

11. avgust 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Javni konkurs za unapređenje izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika.

Opšti cilj konkursa je jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou. Pravo konkurisanja imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji, koja ispunjavaju uslove Konkursa i Smernica.

Projekat može da bude realizovan i kroz partnerstvo sa udruženjima građana, fondovima, fondacijama, jedinicama lokalne samouprave i mesnim zajednicama.


Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 23-Pravosuđe i osnovna prava

1 August 2014, Komentari 0

1. avgust 2014. godine

Evropska komisija je objavila na svom sajtu izveštaj sa skrininga za poglavlje 23- Pravosuđe i osnovna prava.

Akcioni plan koji će biti pripremljen na osnovu ovog izveštaja, predstavljaće osnovu za delovanje u narednim godinama u oblastima obuhvaćenim poglavljem 23, poput pravosuđa, osnovnih prava i borbe protiv korupcije. Preporuka je Evropske komisije da se kroz transparentan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima, dođe do pomenutog akcionog plana kako bi se obezbedila najšira moguća podrška kasnijem sprovođenju reformi.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Sledeća strana