Vesti

nesdasdas

Održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU sa šefom odseka za civilno društvo, DG Proširenje Evropske komisije

16 June 2014, Komentari 0

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, u utorak, 3. juna 2014. godine, održan je sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa Nikolom Bertolinijem, šefom Odseka za Civilno društvo, medije i istraživanje, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Sastanak je održan u sekretarijatu Nacionalnog konventa o EU, u Evropskom pokretu u Srbiji, a pored predstavnika EPuS-a, Maje Bobić i Ivan Kneževića, sastanku su prisustvovali i koordinatori Radnih grupa: Jelena Bojović iz NALED-a, Bojana Ružić iz Fonda centra za demokratiju, Ksenija Simović iz Centra za evropsku politiku i Milan Antonijević iz YUCOM-a.


Ispunjeni uslovi za otvaranje poglavlja 32 Finansijska kontrola

12 June 2014, Komentari 0

12.06.2014.

Srbija ispunjava uslove za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli. To znači da će ovo poglavlje biti otvoreno bez utvrđivanja dodatnih merila. Ovakav zaključak donele su zemlje članice na osnovu obavljenog skrininga, koji je za ovo poglavlje održan u oktobru i novembru 2013.


Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 23 verovatno u junu

5 June 2014, Komentari 0

29.05.2014

Srbija bi krajem juna mogla da dobije izveštaj sa skrininga za Poglavlje 23, nakon čega će pristupiti izradi akcionog plana, nužnog za otvaranje tog poglavlja. Izrada akcionog plana veoma je obiman posao, a osim utvrđivanja aktivnosti i rokova za ispunjavanje preporuka EU, posebno je važno i to koliko je plan realan za sprovođenje, ističu srpski i crnogorski pregovarači. Prikazivanje rezultata i procene uticaja je novina koju Evropska komisija traži od Srbije i Crne Gore, za razliku od dosadašnjih zemalja kandidata.


Bez većih problema u Poglavlju 5: Javne nabavke

5 June 2014, Komentari 0

16.05.2014

Šefica tima Vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, Tanja Miščević, izjavila je da ne treba očekivati veće probleme u pregovorima sa EU o poglavlju 5, koje se odnosi na javne nabavke. Ona je rekla da Evropska komisija u ovoj fazi traži od Srbije da pripremi strategiju i akcioni plan javnih nabavki. Izveštaj sa skrininga, u kome Komisija iznosi ocenu usklađenosti i eventualna merila za otvaranje poglavlja, za poglavlje 5 se očekuje u septembru ili oktobru ove godine.


Poziv za javno praćenje skrininga za Poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji

5 June 2014, Komentari 0

07.05.2014

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija poziva organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa eksplanatornog analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU (skrining) za Poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji.

Eksplanatorni skrining biće održan u Briselu u periodu od 22. do 23. maja 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL), Višnjićeva br. 8, drugi sprat.


Predhodna strana1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sledeća strana