Članovi Radne grupe za Poglavlje 35

Koordinator:

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – InTERDragiša Mijačić

Članovi:             

 1. Aleksandar Popov – Centar za regionalizam
 2. Aleksandra Popović – Fondacija Konrad Adenauer Beograd
 3. Aleksandra Šanjević – Fondacija za otvoreno društvo
 4. Alija Halilović – Građanski forum
 5. Dušana Milenković – Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 6. Igor Novaković – Savet za inkluzivno upravljanje – CIG
 7. Ivan Đurić – Inicijativa mladih za ljudska prava
 8. Izabela Kisić – Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 9. Jovana Radosavljević – Nova društvena inicijativa
 10. Jovana Spremo – Yucom
 11. Maja Bjeloš – bez afilijacije
 12. Marko Savković – BFPE
 13. Milan Petrović – RTV M Knjaževac
 14. Milena Lazarević – Centar za evropske politike
 15. Milica Andrić – Local Initiative North Kosovo (LINK)
 16. Milica Antić – Građanske inicijative
 17. Miodrag Milićević – NVO Aktiv
 18. Naim Leo Beširi – Institut za evropske poslove
 19. Nataša Dragojlović – bez afilijacije
 20. Nemanja Stjepanović – Fond za humanitarno pravo 
 21. Nikola Burazer  – Centar savremene politike
 22. Sanja Sovrlić – Crno beli svet 
 23. Sonja Stojanović – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 24. Stefan Surlić – Centar za interdisciplinarne studije Balkana 
 25. Verka Jovanović – Forum za etničke odnose 
 26. Vladimir Petronijević – Grupa 484