Članovi radne grupe 21


Koordinator:     

Dragan Popović, Centar za praktičnu politiku

Članovi:              

 1. Centar za praktičnu politiku
 2. BIRODI
 3. Fondacija za nove komunikacije Dokukino
 4. Građanske inicijative
 5. Komitet pravnika za ljudska prava
 6. Helsinški odbor za ljudska prava
 7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 8. Grupa 484
 9. Fond za humanitarno pravo
 10. Centar za evropske politike
 11. InTer
 12. CIG
 13. NUNS
 14. CRTA
 15. NVO Aktiv
 16. Centar za ljudska prava Niš
 17. Asocijacija za razvoj opštine Bor
 18. Fond za otvoreno društvo
 19. Hartefakt fond
 20. Vatan dom Niš
 21. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
 22. Građanski forum Novi Pazar
 23. Inicijativa mladih za ljudska prava
 24. Centar savremene politike