Članovi Radne grupe za Poglavlje 35

Koordinator:

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – InTERDragiša Mijačić

Članovi:             

 1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku 
 2. Centar savremene politike
 3. Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 4. Centar za evroatlantske studije 
 5. Centar za evropske politike
 6. Centar za interdisciplinarne studije Balkana 
 7. Centar za regionalizam
 8. Crno beli svet 
 9. Fond za humanitarno pravo 
 10. Fondacija Konrad Adenauer Beograd
 11. Fondacija za otvoreno društvo
 12. Forum za etničke odnose 
 13. Građanske inicijative
 14. Građanski forum 
 15. Grupa 484
 16. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 17. Inicijativa mladih za ljudska prava
 18. Institut za evropske poslove
 19. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – InTer
 20. Maja Bjeloš
 21. Nataša Dragojlović
 22. Nova društvena inicijativa
 23. NVO Aktiv
 24. RTV M Knjaževac
 25. Savet za inkluzivno upravljanje – CIG