Članovi

Članovi:             

 1. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
 2. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 3. BIRODI
 4. Centar savremene politike
 5. Centar za evropske politike
 6. Centar za ljudska prava Niš
 7. Centar za praktičnu politiku
 8. CIG
 9. CRTA
 10. Fond za humanitarno pravo
 11. Fond za otvoreno društvo
 12. Fondacija za nove komunikacije Dokukino
 13. Građanske inicijative
 14. Građanski forum Novi Pazar
 15. Grupa 484
 16. Hartefakt fond
 17. Helsinški odbor za ljudska prava
 18. Inicijativa mladih za ljudska prava
 19. InTer
 20. Komitet pravnika za ljudska prava
 21. NVO Aktiv
 22. Nova društvena inicijativa
 23. Vatan dom Niš