Članovi radne grupe

Koordinator:     

Nataša Vučković, Fondacija Centra za Demokratiju

Članovi:              

 1. Ana Dešić, Partneri za demokratske promene
 2. Andrijana Tomić, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije
 3. Bojana Bjelović Bosanac, Savez samostalnih sindikata Srbije
 4. Dejan Grujić, Narodni parlament
 5. Dejan Škorić, Resurs centar Majdanpek
 6. Dina Rakin, Evropski pokret u Srbiji
 7. Gordana Savić, Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 8. Ivana Zonjić, Sindikat lekara i farmaceuta
 9. Jasna Tesla, Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije
 10. Jelena Bojović, NALED
 11. Jelena Manić Radojičić/Bojan Velev, Beogradska otvorena škola
 12. Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada
 13. Ljiljana Pavlović, Udruženje poslodavaca
 14. Ljubiša Čkovrlić, Centar za ljudska prava Čačak
 15. Marija Mijatović, Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 16. Marijana Luković, PRAXIS
 17. Marijana Savić, NVO Atina
 18. Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad – Univerzitet Union
 19. Marko Vučenović, Institut za industrijske odnose
 20. Mirjana Pantelić, Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije
 21. Nada Novaković, Institut za ekonomska istraživanja
 22. Nadežda Satarić, AMITY
 23. Nebojša Đurasović, Udruženje “Prevent”
 24. Neven Marinović, SMART kolektiv
 25. Ognjen Gogić, Mreža organizacija za decu Srbije
 26. Osman Balić, Liga Roma
 27. Snežana Milčić, Zajedno zajedno
 28. Snežana Pavković, Timočki klub
 29. Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava
 30. Srećko Mihailović, Centar za razvoj sindikalizma
 31. Svetlana Kozić, Artesa Kikinda
 32. Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika
 33. Vidan Danković, Udruženje za reviziju pristupačnosti
 34. Vladimir Petronijević, Grupa 484
 35. Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku
 36. Zora Veselinović, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština
 37. Marija Martinić, UGS Nezavisnost
 38. Jovana Krivokuća-Milovanović, Forum mladih sa invaliditetom
 39. Ana Knežević Bojović, NALED
 40. Čedanka Andrić, Sindikat Nezavisnost
 41. Kosa Džakula, Centar za istraživačke i razvojne projekte EcoDev
 42. Marko Milanović, Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas