Članovi

Koordinator:     

Nataša Vučković, Fondacija Centra za Demokratiju

Članovi:              

 1. Ana Dešić, Partneri za demokratske promene
 2. Ana Knežević Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 3. Andrijana Tomić, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije
 4. Bojana Bjelović Bosanac, Savez samostalnih sindikata Srbije
 5. Čedanka Andrić, Ujedinjeni gradski sindikati Nezavisnost
 6. Darko Đurić, Gradska organizacija Beograd Sindikat lekara i farmaceuta
 7. Dejan Grujić, Narodni parlament
 8. Dejan Škorić, Resurs centar Majdanpek
 9. Dina Rakin, Evropski pokret u Srbiji EPuS
 10. Gordana Rajkov, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 11. Gordana Savić, Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 12. Ivana Zonjić, Sindikat lekara i farmaceuta
 13. Jasna Tesla, Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije
 14. Jelena Anđelić, Inicijativa za razvoj i saradnju
 15. Jelena Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 16. Jelena Manić Radojičić/Bojan Velev, Beogradska otvorena škola
 17. Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada
 18. Jovana Krivokuća-Milovanović, Forum mladih sa invaliditetom
 19. Kosa Džakula, Centar za istraživačke i razvojne projekte EcoDev
 20. Ljiljana Pavlović, Udruženje poslodavaca
 21. Ljiljana Tomašić, Gradska organizacija Beograd Sindikat lekara i farmaceuta
 22. Ljubiša Čkovrlić, Centar za ljudska prava Čačak
 23. Marija Martinić, Ujedinjeni gradski sindikati Nezavisnost
 24. Marija Mijatović, Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 25. Marijana Luković, PRAXIS
 26. Marijana Savić, NVO Atina
 27. Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad – Univerzitet Union
 28. Marko Milanović, Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas
 29. Marko Vučenović, Institut za industrijske odnose
 30. Miljana Stojšić Stojanovska, Unija poslodavaca Vojvodine
 31. Mirjana Pantelić, Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije
 32. Nada Novaković, Institut za ekonomska istraživanja
 33. Nadežda Satarić, AMITY
 34. Nebojša Đurasović, Udruženje “Prevent”
 35. Neven Marinović, SMART kolektiv
 36. Ognjen Gogić, Mreža organizacija za decu Srbije MODS
 37. Osman Balić, Liga Roma
 38. Snežana Milčić, Zajedno zajedno
 39. Snežana Pavković, Timočki klub
 40. Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava
 41. Srećko Mihailović, Centar za razvoj sindikalizma
 42. Svetlana Kozić, Artesa Kikinda
 43. Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika
 44. Vidan Danković, Udruženje za reviziju pristupačnosti
 45. Vladimir Petronijević, Grupa 484
 46. Zora Veselinović, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština
 47. Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku