Članovi Radne grupe za poglavlja 2 i 19

Koordinator:     

Fondacija Centar za demokratijuNataša Vučković

Članovi:             

 1. Aleksandar Vranić – Samostalni sindikat poštanskih radnika
 2. Ana Dešić – Partneri za demokratske promene
 3. Ana Knežević Bojović – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 4. Andrijana Tomić – Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije
 5. Bojana Bjelović Bosanac – Savez samostalnih sindikata Srbije
 6. Čedanka Andrić – Ujedinjeni gradski sindikati Nezavisnost
 7. Darko Đurić – Gradska organizacija Beograd Sindikat lekara i farmaceuta
 8. Dejan Grujić – Narodni parlament
 9. Dejan Škorić – Resurs centar Majdanpek
 10. Dina Rakin – Evropski pokret u Srbiji EPuS
 11. Gordana Rajkov – Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 12. Gordana Savić – Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 13. Ivana Zonjić – Sindikat lekara i farmaceuta
 14. Jasna Tesla – Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije
 15. Jelena Anđelić – Inicijativa za razvoj i saradnju
 16. Jelena Bojović – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 17. Jelena Manić Radojičić/Bojan Velev – Beogradska otvorena škola
 18. Jovan Protić – Međunarodna organizacija rada
 19. Jovana Krivokuća Milovanović – Forum mladih sa invaliditetom
 20. Kosa Džakula – Centar za istraživačke i razvojne projekte EcoDev
 21. Ljiljana Pavlović – Udruženje poslodavaca
 22. Ljiljana Tomašić – Gradska organizacija Beograd Sindikat lekara i farmaceuta
 23. Ljubiša Čkovrlić – Centar za ljudska prava Čačak
 24. Marija Martinić – Ujedinjeni gradski sindikati Nezavisnost
 25. Marija Mijatović – Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 26. Marijana Luković – PRAXIS
 27. Marijana Savić – NVO Atina
 28. Mario Reljanović – Centar za dostojanstven rad – Univerzitet Union
 29. Marko Milanović – Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas
 30. Marko Vučenović – Institut za industrijske odnose
 31. Maša Pavlović – Inicijativa za prava osoba sa invaliditetom
 32. Miljana Stojšić Stojanovska – Unija poslodavaca Vojvodine
 33. Miloš Vučković – Udruženje Radnik
 34. Mirjana Pantelić – Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije
 35. Miroslava Mima Perišić – Udruženje Žene na prekretnici
 36. Nada Novaković – Institut za ekonomska istraživanja
 37. Nadežda Satarić – AMITY
 38. Nebojša Đurasović – Udruženje “Prevent”
 39. Neven Marinović – SMART kolektiv
 40. Ognjen Gogić – Mreža organizacija za decu Srbije MODS
 41. Osman Balić – Liga Roma
 42. Sanja Evtimov – Centar za organizovano demokratsko okruženje
 43. Snežana Milčić – Zajedno zajedno
 44. Snežana Pavković – Timočki klub
 45. Sonja Tošković – Beogradski centar za ljudska prava
 46. Srećko Mihailović – Centar za razvoj sindikalizma
 47. Svetlana Kozić – Artesa Kikinda
 48. Tanja Jakobi – Centar za istraživanje javnih politika
 49. Uroš Delić – Fondacija Ana i Vlade Divac
 50. Vidan Danković – Udruženje za reviziju pristupačnosti
 51. Vladimir Petronijević – Grupa 484
 52. Zora Veselinović – Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština
 53. Žarko Šunderić – Centar za socijalnu politiku