Da li je Briselski dijalog klinički mrtav?, 15.oktobar 2018.