Ekonomska i monetarna politika, Carinska unija: Članovi

Koordinator:     

dr Marko Malović, Institut ekonomskih nauka

Članovi:

 1. Aleksandar Vulović, DLS
 2. mr Aleksandar Zdravković, IEN
 3. dr Boško Živković, BU
 4. Dragan Filimonović, MSc, IEN
 5. dr Dragana Gnjatović, KU
 6. dr Goran Nikolić, IzES
 7. dr Isidora Ljumović, EI
 8. dr Ivan Marković, NU
 9. dr Ivan Nikolić, EI
 10. dr Jelena Minović, IEN
 11. dr Mališa Đukić, UU
 12. dr Milojko Arsić, BU
 13. Nikša Vušurović, Unicredit banka
 14. dr Saša Ranđelović, BU
 15. Slađana Sredojević, Udruženje banaka Srbije
 16. dr Spasoje Tuševljak, UIS
 17. dr Srđan Marinković, NU
 18. dr Svetlana Popović, BU
 19. dr Vesna Aleksić, IEN
 20. mr Živojin Misić, Expobank CZ
 21. dr Zoran Grubišić, UU