Članovi Radne grupe za poglavlja 17 i 29

Koordinator:

Institut ekonomskih nauka IENMarko Malović

Članovi:

 1. Aleksandar Zdravković – Institut ekonomskih nauka
 2. Aleksandra Urošev – Centar za visoke ekonomske studije
 3. Boško Živković – BU
 4. Dragan Filimonović MSc – Institut ekonomskih nauka
 5. Dragana Gnjatović – KU
 6. Goran Nikolić – IzES
 7. Isidora Ljumović, EI
 8. Ivan Marković – NU
 9. Ivan Nikolić – EI
 10. Jelena Minović – Institut ekonomskih nauka
 11. Ljudmila Bjelić – Unicredit banka
 12. Mališa Đukić – UU
 13. Milojko Arsić – BU
 14. Nikša Vušurović – Unicredit banka
 15. Saša Ranđelović – BU
 16. Slađana Sredojević – Udruženje banaka Srbije
 17. Spasoje Tuševljak – UIS
 18. Srđan Marinković – NU
 19. Svetlana Popović – BU
 20. Vesna Aleksić – Institut ekonomskih nauka
 21. Živojin Misić – Expobank CZ
 22. Zoran Grubišić – UU